Hjem Ugla barnehagerMyra barnehage

Myra barnehage

Kontakt Myra barnehage

Se kart

Organisering

Myra barnehage ligger i Olaf Grilstads vei 1. Barnehagen har god tilgang på skøytebane om vinteren, fotballbane om sommeren, og skogen som ligger rett i nærheten av barnehagen har rike muligheter for lek og utforsking. Barnehagen benytter også trikken ofte når de drar ut fra barnehagen.

Barnehagen jobber prosjektbasert ut ifra barnas interesse, og bruker pedagogisk dokumentasjon til å synliggjøre barnas læreprosesser.

Åpningstid og ferie

Barnehagens åpningstid er kl. 07.00-16.30.

Sommeren 2020 holder vi stengt i uke 29 og 30.

Barnehagen har åpent i mellomjula og dagene før påske, men er stengt jul- og nyttårsaften, og onsdag før skjærtorsdag. Påmelding for disse dagene sendes ut via Meldeboka.

Baser/grupper

Barnehagen åpnet i august 2012, og har storbarnsbase og en småbarnsbase.

Storbarnsbasen har 48 barn og 8 voksne og basen kalles  Stormyra. Basen deles inn i fire grupper, Grevling, Røyskatt, Ekorn og Hare. Det er to faste voksne på hver gruppe.

Småbarnsbasen består av 22 barn og 7 voksne og kalles Litjmyra. Basen deles inn i to grupper, Tusenbein og Marihøne med faste voksne på hver gruppe.

Hver gruppe har egen mobiltelefon

Tusenbein 953 39 296

Marihøna 953 39 389

Grevling 953 39 410

Røyskatt 953 39 012

Ekorn 948 57 775

Hare

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Rapporter

15.05.2018:

Myra barnehage – tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Avvik er rettet og saken er avsluttet.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Myra barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 07.09.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006