Hjem MiljøRenere havn

Renere havn

 

Renere havn

 

Renere havn var et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune og Trondheim Havn IKS med støtte fra Miljødirektoratet for en renere sjøbunn i havnebassenget. I 2015 ble forurenset sjøbunn mudret, og massene ble disponert i en deponiløsning i Nyhavna. Juni 2016 var hele sjøbunnen i Ilsvika, Brattørbassenget, Kanalen og Nyhavna ferdig tildekket.

Les om  nyhetssaker om prosjektet på www.renerehavn.no

Presentasjoner

Last ned presentasjoner om prosjektet:

Erfaringer fra Renere havn på Miljøringen, 8. juni 2017.

Torsdagstreff på Sjøfartsmuseet, 25. februar 2016

Informasjonsmøte på Skansen, 19. mai 2015

Miljøringen og Vannforeningens møte, 12. november 2014

Informasjonsmøte om tiltak i Kanalen, Brattørbassenget og Nyhavna, 23. april 2014

Frokostmøte om deponiløsning i Nyhavna, 20. mars 2014

Dokumenter

Prosjektets siste dokumenter finner du her:

Sluttrapport, rev.5 (10.7.2017)

Miljøregnskap, rev.5 (7.7.2017)

Beregnet mengde helse- og miljøfarlige stoffer håndtert ved tiltak, rev.2 (12.5.2017)

Sluttrapport, Gryta (18.1.2017)

Miljødirektoratets tillatelse til gjennomføring etter forurensningslovens § 11:

 

 

Renere havn

November 2014

April 2015

Mai 2015

Tillatelsens vilkår (sist revidert  mai 2015)

Tillatelse til testing av tildekkingsmasser i Ilsvika

Stabilliseringsprosjektet i Gryta

 August 2015

Tillatelsens vilkår

Utvidet tillatelse, 2015

 

Overvåkingsrapporter pr måned utarbeidet av NGI:

 

2016   2015 
 

Prosjektets svar til Miljødirektoratets kommentarer, 2016

Mai/juni 2016

April 2016

Mars 2016

Februar 2016

Januar 2016

 

Prosjektets svar til Miljødirektoratets kommentarer, 2015

Desember 2015

November 2015

Oktober 2015

September 2015

August 2015

Juli 2015

Juni 2015

Mai 2015

Mars-april 2015 

 

Mudring, deponering og tildekking

Reguleringsplan

Reguleringsbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Planbeskrivelse

Multiconsult, forprosjekt deponi

Multiconsult, konsekvensutredning

Muliconsult, planprogram 

NGI, prosjektering av mudring og tildekking - fase 2

NGI, beregning av mudringsvolum

NGI, prosjektering av mudring og tildekking - fase 1

 
Test av tildekkingmasser i Ilsvika og Fagervika

NGI, 2014. Sluttrapport tynntildekking pilottest

NGI, 2013. Feltrapport tildekking 2013

NGI, 2013. Vurdering av tildekkingsmateriale 

 
Støtte fra Miljødirektoratet

Klifs intensjon om medvirkning til finansiering av tiltak i Trondheim havn

 
Helhetlig tiltaksplan for Trondheim havnebasseng med datagrunnlag

NGI, 2011. Delrapport 1a - Datarapport

NGI, 2011. Delrapport 1b - Risikovurdering

DNV, 2010. Delrapport 2 - Miljøgifter i biota i Trondheim havneområde

NGI, 2011. Delrapport 3 - Deponialternativer

DNV, 2011. Delrapport 4 - Tiltaksplan

Sintef, 2011. Delrapport 5 - Oppvirvling fra skipstrafikk

Sist oppdatert: 15.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css