Renere havn

Prosjekt Renere havn

Renere havn var et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune og Trondheim Havn IKS med støtte fra Miljødirektoratet, for en renere sjøbunn i havnebassenget. Prosjektet startet med undersøkelser i 2009. I 2015 ble forurenset sjøbunn mudret.Massene ble disponert i en deponiløsning (strandkantdeponi) i Nyhavna. I juni 2016 var hele sjøbunnen i Ilsvika, Brattørbassenget, Kanalen og Nyhavna ferdig tildekket. Sluttrapport og regnskap ble levert i 2017. Tiltaksområdene er vist under.

Tiltaksområdene i Trondheim havnebasseng

Figur 1: Tiltaksområdene i Trondheim havnebasseng

Det er laget et overvåkingsprogram for overvåking av deponiene, strandkantdeponi og sjøbunnsdeponi. Overvåkingsprogrammet omfatter målinger i brønner på strandkantdeponiet og i sjø. Det skal også gjennomføres en fysisk kontroll i form av dykkerundersøkelser. Resultater fra overvåkingen rapporteres hvert år til Miljødirektoratet.

Les også om prosjektet på www.renerehavn.no

Presentasjoner om prosjektet

Prosjektets siste dokumenter

Tillatelse etter forurensningslovens § 11

Overvåkingsrapporter

Søknad om tillatelse etter forurensningsloven

Prosjektering - mudring og tildekking

Prosjektering - deponi

Pilot: tildekking Ilsvika

Helhetlig tiltaksplan

Sist oppdatert: 10.09.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004