Hjem BarnehageGratis åpne barnehager for foreldre og barn

Gratis åpne barnehager for foreldre og barn

Click here for information about open kindergartens in other languages

Åpen barnehage er et tilbud for barn i alderen 0-6 år i følge med en voksen, der man kan leke, ha et måltid sammen og delta i ulike aktiviteter. Det er ingen påmelding. Du kan komme og gå når som helst innenfor åpningstiden. Tilbudet er i utgangspunktet gratis, men noen private tar betaling for måltider og aktiviteter.

Det er åpne barnehager i alle bydeler, ta kontakt med den enkelte barnehagen for nærmere informasjon om dagsrytme, parkering osv..

Kart over hvor du finner de ulike åpne barnehagene

Aktiv åpen barnehage

Privat åpen barnehage i Midtbyen.

Åpningstider:

 • Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 09.30-13.30
 • Onsdag stengt

Adresse: Båtsmannsgata 4, 4. etasje (Nyhavna)

E-post: tkbk@online.no

Telefon: 95 13 85 58

Eget nettsted

Baluba åpen musikkbarnehage

Privat åpen barnehage i Midtbyen.

Åpningstider: Fredager kl. 09.00-15.00.

Adresse: Sverresborg kirkesenter, Gamle Osloveg 21.

Musikksamlinger kl. 10.30 og 13.00.

Matpakkelunsj

Se eget nettsted for mer informasjon.

Se vår Facebook-side.

Velkommen!

Breidablikk åpen barnehage

Privat åpen barnehage i Heimdal bydel.

Åpningstider: Tirsdag og torsdag kl.10.00-14.00

Adresse: Heimdalshallen
Vestre Rosten 4
7072 Heimdal

Brinken åpen barnehage

Vi holder til i lyse og trivelige lokaler på hos Trondheim mottak på Sandmoen, i Heimdal bydel.Vi har også et flott uteområde med sandkasse og ulike lekeapparater.

Adressen er Sandmoflata 6B.

Åpningstid: Mandag-torsdag, kl. 10.00-14.00. Stengt fredag.

Ansatte: Barnehagelærer Anne Kjerpeseth

Telefon: 46 81 45 78

Ta med egen mat og drikke om dere ønsker å spise et måltid i barnehagen.

Fellesskap og samvær er en viktig del av være i åpen barnehage, hvor barna får anledning til å leke med andre barn i samme alder og du selv kan møte andre foreldre som du kan utveksle erfaringer med.

I barnehagen tilrettelegger vi også for forskjellige aktiviteter. Aktivitetene blir tilpasset barnegruppa hver dag ut ifra alder og interesser hos barna. Maling er et eksempel på en aktivitet som passer for både store og små. Vi har forskjellige typer maling, maler på ulike underlag og bruker forskjellige maleredskaper. Vi legger vekt på selve aktiviteten og ikke det ferdige produktet. Gjennom å gjøre får vi opplevelser og erfaringer. Når vi gjør sammen, inspirerer vi og lærer av hverandre. I tillegg fører aktivitetene til at vi blir kjent med hverandre og bygger relasjoner.

Vi har sangstunder hver dag og spiller på instrumenter sammen. Musikk er både en uttrykksform og en aktivitet. Musikk er humor, glede og samspill. Når vi synger de kjente og kjære barnesangene, bidrar de til et rikt ordforråd hos barnet, og rytmene bidrar også til en god språkutvikling. Bevegelsessangene gjør at vi får brukt hele kroppen i sangstunden.

Andre eksempler på aktiviteter er høytlesing, byggelek og lek i sandkassa.

Huseby åpen barnehage

Hvor?

I lokalene til Kolstad fotballag sitt klubbhus i Heimdal bydel. Vi leier nye flotte, moderne lokaler rett over fotballplassen til Kolstad fotball og nedenfor nye Heimdal videregående skole.

Hva tilbyr vi?

Åpningstid: Mandag, tirsdag og torsdag kl.09.00-14.00.

Under koronaen: Barn og voksne deles inn i kohorter (gruppe) med max 6 barn i hver kohort. Det er ingen kontakt mellom kohortene, og voksne holder 1 meters avstand mellom hverandre, og også avstand til andre barn enn sine egne/barna de eventuelt passer.

Alle må melde seg på før en uke begynner, fordi det ikke skal byttes ut barn og voksne i en kohort i løpet av en uke.

Kjøkkenet skal ikke brukes av andre enn personalet, så foreldrene/foresatte må ha med seg den maten og drikken som skal tas i åpen barnehage.

Toalettene må smittevaskes etter hver bruk, og ikke mer enn en familie kan være i garderoben samtidig.

Innhold:

 • Vi ønsker å være et sted der barn og voksne kan møtes og være sammen, der barn kan leke sammen og være med i ulike aktiviteter, og voksne blir kjent med hverandre.
 • Innholdet er først og fremst tilpasset de minste barna, men vi tilpasser aktivitetene ut i fra alderen på barna som kommer.
 • Gode, lyse og romslige lokaler!
 • Vi utarbeider egen plan for hver måned.
 • Mye info blir lagt ut på egen Facebook-side

I tillegg:

 • Besøk i Huseby barnehage - må sees an i forhold til utvikling på koronapandemien.
 • Turer i nærmiljøet.
 • Laging av mye kreativt

Hva ønsker vi å få til?

 • Å være et samlingspunkt for små barn og foreldre fra ulike nasjoner og kulturer, inklusiv den norsk etniske.
 • Å være et sted der de foresatte/foreldre kan bli kjent med andre voksne, og hvor barna får anledning til å leke med andre barn
 • Å ha diskusjoner om barn, oppdragelse og kultur, for å lære av hverandre og utveksle erfaringer.

Hvem jobber i den åpne barnehagen?

 • Torill Husvik, styrer og enhetsleder, telefon 95 75 51 48. Hun er også styrer i Huseby barnehage.
 • Monica Gravås, fagleder ved Huseby barnehage
 • Annociatha Manzi, pedagogisk leder og barnehagelærer, telefon 95 88 09 01. Hun vil være i åpen barnehage alle dager.
 • Danka Milovanovic, flerspråklig assistent, telefon 41 38 69 54. Hun vil være i åpen barnehage alle dager, men kortere tid på mandager.

Styrer kommer innom den åpne barnehagen ca. en gang per måned.

Midtbyen åpen barnehage

Privat åpen barnehage i Midtbyen.

Besøksadresse: Kongens gate 34. 7012 Trondheim (gamle AtB bygg)

Åpent: mandager og tirsdager kl.10.00-14.00

Ved spørsmål ta kontakt med akarais@mangfoldhuset.no på e-post.

Se eget nettsted for mer informasjon

Nidelven åpen barnehage

Privat åpen barnehage i Lerkendal bydel.

Nidelven menighet og Spiren barnehage samarbeider om åpen barnehage  hver mandag og torsdag. Under vanlig drift holder vi åpent kl. 09.00-15.00. Vi holder til i sokkelen til Hoeggen kirke. Adresse: Nordre Risvolltun 2.

Ta kontakt på ejeiksund@nlmbhg.no

Nidelven menighet sin hjemmeside: kirken.no/nidelven

Nypvang åpen barnehage

Nypvang åpen barnehage er en avdeling under Nypvang barnehage, en kommunal barnehage i Heimdal bydel.  Vi ønsker å være et møtested hvor du kan bli kjent med andre barn og voksne fra ditt nærmiljø. Les mer om oss her.

Leder for åpen barnehage er Hege Haugen.

Åpent torsdager kl.09.00-15.00 fra 9. september 2021 til 16. juni 2022.

Vi holder til på Nypvang barnehage, adresse: Kammen 75, 7083 Leinstrand.

Har du spørsmål? Ta kontakt med styrer Nypvang barnehage på telefon 48 18 37 81.

For mer informasjon se vår Facebook-side

Rotnissen åpen barnehage

Privat åpen barnehage i Østbyen.

Rotnissen åpne barnehage, Rotvoll Øvre, 7053 Ranheim (dere finner oss langs Ladestien i Rotvollfjæra).

Åpningstid onsdager kl. 09.00-15.00.

Steinerbarnehagen Rotnissen inviterer foreldre med småsøsken og andre til åpen barnehage på onsdager. Vi har felles musikksamling med styrer og musikkpedagog Frode Thorjussen klokken 10.30. Etter dette er det felles bespisning og tid for prat og kos og kanskje også litt utetid på vårt flotte uteområde.

SiT Barn åpen barnehage

Privat åpen barnehage i Midtbyen.

To dager i uken kan du ta med deg barnet ditt til Sit Åpen barnehage. Tilbudet er gratis, og gir deg og barnet ditt en mulighet til å være med i et sosialt fellesskap. Åpen barnehage blir ledet av en pedagogisk leder. Her kan både barn og voksne knytte gode nettverk gjennom lek og sosialt samvær. Du finner oss på Moholt studentby, Moholt alle 9B.

Åpningstider:

tirsdag og torsdag kl.11.00-14.00.

For mer informasjon om åpen barnehage

Sit Barn Moholt
Telefon: 47 50 46 55
E-post: trine.haaskjold@sit.no

Spiren åpen barnehage

Privat åpen barnehage i Lerkendal bydel.

Nidelven menighet og Spiren barnehage samarbeider om åpen barnehage  hver mandag og torsdag. Under vanlig drift holder vi åpent kl. 09.00-15.00. Vi holder til i sokkelen til Hoeggen kirke. Adresse: Nordre Risvolltun 2.

Ta kontakt på ejeiksund@nlmbhg.no

Spiren barnehage sin hjemmeside: spiren.barnehage.no

Sverrestunet åpen barnehage

Privat åpen barnehage i Midtbyen.

Åpningstider: Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl.10.00-15.00.

11.30 har vi en liten samlingsstund hvor vi synger gamle barnesanger og forteller eventyr.

12.00 spiser vi formiddagsmat sammen.

Adresse: Sverresborg allé 13, 7020 Trondheim

Telefon: 73 89 01 00.

Kontaktperson: Atle Fredagsvik, Vigdis Skauvik Rian og Hilde Liv Bergh.

Se eget nettsted for mer info

Her kan du lese en artikkel om Sverrestunet åpen barnehage på nettstedet Pirion.no - en kulturavis for barnehage og småskole.

Tiller åpen barnehage

Privat åpen barnehage på Tiller.

Adresse: Tiller menighetssenter (2.etasje) Romemyra 66.

Åpent mandag, tirsdag og onsdag. Stengt i skolens ferier og sommerstengt fra juni.

For mer informasjon se vår facebookside: Tiller åpen barnehage

Vedtekter Tiller Åpen barnehage

Trofast Møllenberg åpen barnehage

Privat åpen barnehage i Midtbyen.

Se barnehagens egen nettside

Trofast Saupstad åpen barnehage

Privat åpen barnehage i Heimdal bydel.

Se barnehagens egen nettside

Trondheim International Playground

Privat åpen barnehage i Østbyen bydel/Private open kindergarten in Østbyen

Åpen musikkbarnehage!/Open music kindergarden!

Informasjon/Information

Norsk

T.I.P. holder til i Trondheim, og startet i oktober 2009. T.I.P. er åpen for barn fra 0-5 år, og vil tilby et aktivitetstilbud innen rytmer, musikk og dans. T.I.P. holder til på Persaunet i Lauritz Jenssens gate 20 (se kart på T.I.P.s hjemmeside).

English

T.I.P. was started October 2009, and is located in Trondheim. T.I.P. offers the activities of rhythm, music and dance, suited for children between 0-5 years of age. T.I.P. location: Lauritz Jenssens gate 20. (Look at map on T.I.P.’s website.).

Åpningstider/Opening times

 • Tirsdager og torsdager fra 10.00-14.00
 • Tuesdays and Thursdays from 10 am-2 pm

Musikkstund starter 10.30

Music session starts at 10.30 am

Åpningstidene følger skoleplanen. Se hjemmeside under “nyheter” for eventuelle endringer.

Opening hours will follow the school schedule. Check out our website under “news” for possible changes.

Alle velkommen! / Everybody welcome!

Mer informasjon på/More information at: www.tipmusikkbarnehage.no

E-post: idd@tipmusikkbarnehage.com
Telefon: 99 33 31 77

Sist oppdatert: 16.09.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004