Flerspråklige barn

Flerspråklige barn

Det er viktig at vi bruker alle barns morsmål aktivt gjennom barnehagehverdagen. For å sikre god opplæring i grunnskolen, skal barnehagene vurdere alle skolestarteres språkferdigheter i samarbeid med foresatte. Hvis barnehagen mener at et barn kan ha behov for særskilt språkopplæring ved skolestart, skal de dokumentere barnets norskferdigheter ved overgang til skolen. Et av de verktøyene man kan benytte til kartlegging og dokumentasjon av dette, er kartleggingshefte for skolestartere utarbeidet av Trondheim kommune.

Kartleggingsprøver

Ila skole, Kattem skole og tidligere Saupstad skole (nå Huseby barneskole) i Trondheim kommune utarbeidet i 2008/2009 kartleggingsprøver for flerspråklige grunnskoleelever og skolestartere. Heftene ble sist revidert i februar 2014 og er lagt ut i sin helhet for nedlasting under.

Skolestarterhefter

Barnas hefte (flerbrukshefte med bilder som er utgangspunkt for kartleggingen sammen med barnet)

Lærerhefte (engangshefte der lærer noterer barnets resultat)

Samtykkeskjemaer til kartlegging oversatt til ulike språk

Arabisk

Engelsk

Fransk

Norsk

Persisk (Farsi)

Polsk

Russisk

Somali

Spansk

Tigrinja

Tyrkisk

Tysk

Vietnamesisk

Språkveileder for barnehager

Trondheim kommune utarbeidet i 2018 en veileder for barnehager med nyttige tips til det daglige språkarbeidet. Du kan laste ned veilederen her: Mye mer enn bare ord

Sist oppdatert: 12.11.2021

A03-P1-EPI004