Hjem Kattem skole
Kattem skole

Kattem skole

Kontakt Kattem skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Logo: Kattem skole. Læring, mestring, trivsel.

Skolestarter høsten 2021

denne siden finner du informasjon til skolestartere 2021.

Om skolen

Våre utviklingsområder:

  • Språkopplæring, lesing og skriving
  • Læringsmiljø og sterke fellesskap

Vi jobber også blant annet med digitalisering, ekstra fokus på realfag, og har et utviklende samarbeid med Kulturskolen rundt prosjektet Kulturdag og Fargespill. Vi er praksisskole for lærerstudenter i partnerskap med NTNU, og vi er lærebedrift for lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Kattem skole ble åpnet i 1983 og er en 1-7 skole. Skolen ligger ca. 10 km sør for Trondheim sentrum i et område med lite biltrafikk og med nærhet til flotte turområder. Skolen har blitt betydelig renovert de siste årene, og framstår i dag som moderne.

Kattem skole er en av byens skoler med mottaksgrupper for elever på barnetrinnet. Dette betyr at vi tar i mot elever som skal lære seg norsk før de tilbakeføres til sin nærskole. Kattem skole har også ansvar for ca en tredjedel av kommunens tospråklige lærere. De gir lese- og skriveopplæring i morsmål og tospråklig fagopplæring på morsmål til elever i Trondheim kommune.

Vi har ca. 350 elever og ca. 75 ansatte.

Åpningstider

SFO er åpen fra 0700 til 1630 mandag til fredag.

Skolens ekspedisjon er åpen mandag-torsdag 0800-1530 og fredag 0800-1500.

Planleggingsdager SFO skoleåret 2020/2021

SFO holder stengt fra 12. til og med 14. august 2020, samt 29. januar og 14. mai 2021.

Bilde av skulptur: Søsken. Kunstner: Annasif Døhlen 1985.

Kontaktinfo SFO

Kontaktinfo SFO-baser

1. trinn: 97 53 24 02

2. trinn: 91 35 59 98

3. og 4. trinn: 91 67 27 13

Trinnene

1. trinn

Kontaktlærere

Elisabeth Elvenes

Rakel Skjelstad

Irene Strøm Hallem

Sandra Male

2. trinn

Kontaktlærere

Ronny Fjelldalselv

Inger Mærk

Cathrine Holm

3. trinn

Kontaktlærere

Nina Bergset

Anette Nilsen

Andrea Eng Knutsen

4. trinn

Kontaktlærere

Bente Småge

Berit Santi

5. trinn

Kontaktlærere

Joachim Brovold

Øyvind Ramsøy-Halle

Kristin Hegre Gartland

6. trinn

Kontaktlærere

Ola Meistad

Kjersti Larsen

May-Britt Malmo

7. trinn

Kontaktlærere

Gøril Dalheim

Jo Ramsøy-Halle

Julie Ramsøy-Halle

Skolens ledelse og administrasjon

Skolens ledelse og administrasjon

Rektor: Morten K. Strand

Avdelingsleder 1. til 2. trinn og SFO: Renate Forseth

Avdelingsleder 3. til 7. trinn: Øivind Flatmo

Avdelingsleder mottak og morsmål: Mari Alterskjær

Konsulent: Eva Florence Rikstad

Sekretær: Monica Brendryen

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier Edle Heggvik

Telefon 94 82 19 69. E-post: edle.heggvik@trondheim.kommune.no.

FAU

FAU er en forkortelse for foreldrenes arbeidsutvalg.

Hva er FAU?

Alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt.

Arbeidsoppgaver FAU
  • Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker
  • Samarbeide med Elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldre
  • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel ordensreglement
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet
Kontaktinfo FAU

FAU-leder for skoleåret 20/21 er Lene Juul-Røstum.
E-post: lenejuul1988@gmail.com
Telefon 99 37 70 14

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Kattem skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 18.03.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006