Kommunedelplan for Havneområdet

Kommunedelplan for Havneområdet

Det er et hovedmål å styrke Brattøra som et viktig knutepunkt for kollektivtransport i regionen og byen, og å utvikle havneområdet som et attraktivt sted for næringsvirksomhet med noen boliger. Det er også et overordna mål å utvikle havna som et sentrumsnært område for rekreasjon. Både den visuelle og fysiske kontakten med fjorden skal sikres gjennom en styrking av viktige siktlinjer, etablering av offentlige rom og allmenninger og ved en fornuftig utforming av bebyggelsen.

Kommunedelplan for Havneområdet er vedtatt i Bystyret 28. juni 2001.

Plandokumenter:

Sist oppdatert: 09.01.2018

Fant du det du lette etter?