Kommuneplanens arealdel Klæbu 2010-2021

Klæbu kommunestyret vedtok med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15, i møte 09.06.2011 kommuneplan 2010-2021. 

Planen omfatter samfunnsdel og arealdel, og det foreligger planbeskrivelse med bl.a. konsekvensutredning av nye tiltak i arealdelen.

Samfunnsdel
Bestemmelser og retningslinjer
Plankart
Temakart hovedveger
Temakart grønn strek
Planbeskrivelse

 

Deler av plankartet og bestemmelsene er senere endret og supplert gjennom to kommunedelplaner:

Kommunedelplan for massedeponi:
Plankart
Bestemmelser og retningslinjer

Kommunedelplan Tanem-Tulluan:
Plankart
Planbestemmelser

 

Gjeldende plankart kan best ses på kommunens karttjeneste hvor arealplaner og gjeldende kommuneplan er valgt

 

Sist oppdatert: 03.01.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004