Hjem Bygg, kart og eiendomKommuneplanens arealdel/delplanerLade, Leangen, igangsatt kommunedelplan, k20110088

Lade, Leangen, igangsatt kommunedelplan, k20110088

Planen er et styringsredskap for detaljplaner og byggesaker i området, og legger grunnlag for en byomforming i tråd med kommunens byutviklingsstrategi. Hensikten med planarbeidet er å fastsette nye rammer for detaljplanlegging innenfor utbyggingsområdene på Lade og Leangen. Bygningsrådet anbefalte oppstart 30.8.2011. Utfordringene for videre byomforming er primært knyttet til endring av bruksformål (handel, næring og bolig), utbyggingsvolum og høyder. Utviklingen de siste fem årene gir grunnlag for å foreta en gjennomgang av planen. Planprogrammet ble fastsatt 6.3.2012.

Dagens kommunedelplan for Lade, Leangen og Rotvoll gjelder før ny plan vedtas, i områder der det ikke er samsvar med kommuneplanens arealdel gjelder kommuneplanens arealdel foran. Rotvollområdet er ikke med i denne revisjonen av kommunedelplanen.

Forslag til ny kommunedelplan til offentlig ettersyn og høring

Bygningsrådet behandlet Rådmannens forslag til kommunedelplan for Lade og Leangen den 17.09.2013 og vedtok å sende planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn. Frist for eventuelle merknader er 07.11.2013.

Vedlegg:

Sist oppdatert: 09.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?