Strategier for langsiktig byutvikling/Kommuneplanmelding

Strategier for langsiktig byutvikling/Kommuneplanmelding

Trondheim kommune står overfor utfordringer på grunn av byvekst og samtidig krav til en klimavennlig byutvikling. Dette skaper behov for en langsiktig byutviklingsstrategi; en strategi for hvordan byen skal utvikles og hvordan Trondheim kommune skal forvalte arealene på lang sikt.

Kommuneplanmelding er et verktøy for å formidle langsiktige strategier og politikk i Trondheim. En kommuneplanmelding er ment å fungere som et bindeledd mellom kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Meldingen søker å skape en helhetsforståelse for byutviklingen i et lengre perspektiv enn det kommuneplanen legger opp til.

Våren 2016 vedtok bystyret en ny kommuneplanmelding:

Tidligere kommuneplanmeldinger finner du her:

Sist oppdatert: 22.05.2018

Fant du det du lette etter?