Byromsstrategi: Byrom i sentrum

Byromsstrategi: Byrom i sentrum

Vi setter byrom i sentrum

Byrom er et sentralt ansvarsområde for Trondheim kommune og et viktig felles ansvar. Byromsstrategien skal ligge til grunn i kommunens framtidige arbeid med byrom som oppholdsplasser og opplevelsesverdi i Trondheim sentrum.

Visjon og mål for byrommene

Visjonen vår for byrommene er at de skal være bra byrom for bruk. Vi har satt oss tre hovedmål for byrommene i sentrum: 

  • Attraktive: Gode byrom har estetisk vakre og gode fysiske rammer
  • Levende: Gode byrom har mange muligheter for bruk
  • Tilgjengelige: Gode byrom er tilgjengelige for alle.

Strategiske virkemidler

Vi har laget fire hovedvirkemidler vi vil bruke for å gå fra dagens situasjon til mer attraktive, levende og tilgjengelige byrom i Trondheim.

  1. Mer dialog
  2. Mer kunnskap
  3. Målrettet innsats
  4. Mer utforsking

Mer dialog handler om at vi vil samarbeide bedre om byrommene og ha mer dialog mellom de ulike aktørene, og kommunisere mer og bedre om byrommene. Mer kunnskap handler om at vi vil innhente bedre fakta om Trondheim sentrum. Vi vil vite mer om hvordan byrommene brukes. Målrettet innsats handler om at vi vil spisse innsatsen gjennom å avgrense geografisk og prioritere enkelte byrom. Vi vil starte med byrommene som er viktigst for flest. Mer utforskning handler om at vi vil tilrettelegge bedre for at gode ideer kan bli gjennomført, slik at det blir flere tiltak og aktiviteter i de prioriterte byrommene.

Torvet i Trondheim

Et byrom for hverdag og fest: Det nye Torvet i Trondheim. Foto: Glen Musk

Politisk behandling

Strategidokument med handlingsplan ble vedtatt i bystyret 8.12.2016.

I bystyremøtet ble det blant annet vedtatt at hverdagsbyrom, aktiviteter for barn og mulighet for privat medfinansiering skal være viktige faktorer i det videre arbeidet.

Resultater så langt

Resultater av arbeidet så langt er oppgradering av Torvet, Stasjonsplassen og Peter Egges plass. I tillegg har det vært gjennomført en rekke arrangementer og mindre eller midlertidige tiltak i tråd med byromsstrategien. Arbeidet har vært kommunisert gjennom kommunens nettmagasin om byutvikling, trondheim2030.no, kronikker og politiske saker. Trondheim kommune har siden 2015 gjennomført systematiske, årlige undersøkelser for å måle bylivet i Midtbyen.

Les rapportene: Bylivsundersøkelsene Folk i byen og sentrumsundersøkelsen Midtbyregnskapet.

Midtbystrategien

Byromsstrategien følger opp den vedtatte målsettingen ”Økonomisk vital og miljømessig god Midtby” som kommunen og næringslivet vedtok gjennom Sentrumsprosjektet/Fremtidens byer i 2012. I strategidokumentet løftes 13 sentrale byrom frem som særlig viktige. De 13 er alle byrom som spiller en særlig rolle for byens identitet, har sammensatt nabolag med mange aktører og har klare potensialer for å bli bedre for bruk.

Kontakt

Ved spørsmål, kontakt prosjektleder .

Sist oppdatert: 14.06.2022

Fant du det du lette etter?