Hjem Bygg, kart og eiendomByantikvarenBrannsikring av gamle hus

Brannsikring av gamle hus

Kvartal på Møllenberg, skråfoto

Veileder om brannsikring

Til veileder i forbindelse med branntilsyn(pdf)

Veileder i forbindelse med branntilsyn

I møtet mellom brannsikring og bygningsvern: Hvordan komme i mål?

I veilederen finner du anbefalinger for brannsikring av verneverdige mur- og trehus.

Brannsikringsplan for et kvartal på Møllenberg

Til Brannsikringsplan for et kvartal på Møllenberg(pdf)
 

I 2020 bestilte Trondheim kommune, sammen med Trøndelag brann- og redningstjeneste(TBRT), en brannsikringsplan for et utvalgt kvartal på Møllenberg.

Planen belyser prinsipielle forhold rundt brannspredning og tilhørende tiltak som kan være hensiktsmessig å vurdere etter branntilsyn i verneverdig tett trehusbebyggelse på Møllenberg.

Planen er nå ferdig, og vi håper den vil bidra til god og mer enhetlig brannsikring av all verneverdig tett trehusbebyggelse i bevaringsområdet Kirkesletten, Rosenborg og Møllenberg.

Brannsikringsplanen blir en del av akseptgrunnlaget som tilsynsmyndighetene og Byantikvaren vil støtte seg på i forbindelse med branntekniske vurderinger og tiltak som  foreslås gjennomført for enkeltgårder.

Målet er at denne planen blir en del av grunnlaget som benyttes i utarbeidelse av branntekniske vurderinger for verneverdig tett trehusbebyggelse i hele området. Planen er utarbeidet av COWI AS.

Lenker

Til Byantikvarens forside

Sist oppdatert: 02.12.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006