Trehusfasader - vedlikehold og reparasjon

Trehusfasader - vedlikehold og reparasjon

Gammelt panel som tas vare på.

Ta vare på og reparer eldre bygningsdeler

For å kunne ta vare på den historiske bebyggelsen i Trondheim er det avgjørende at flest mulige aldersverdier i form av opprinnelige og eldre bygningsdeler tas vare på og repareres.

I praksis betyr det å ta vare på og reparere panel, vinduer, dører, omramminger, portaler, vannbord med mer.

Kledning og listverk

Kvaliteten på den utvendige kledningen kan du undersøke med en kniv eller syl, som du stikker forsiktig inn i treverket til du når fast ved. Ligger den faste veden 2-4 mm under kledningens overflate er det ingen fare for kvaliteten selv om mangelfullt vedlikehold ofte kan gi et mistrøstig utseende.

På eldre trebebyggelse er den opprinnelige kledningen alltid høvlet. Det ble benyttet kraftige dimensjoner og trevirke med høy årringstetthet (saktevokst) og dermed en høy kvalitet på materialene, sammenliknet med det som er standard vare i dag. Ved nødvendige reparasjoner er det derfor viktig å bestille nøyaktige kopier av kledningers og listverks overflate og profil, og også bestille dette i så god trekvalitet som mulig.

Mer informasjon om trehusfasader

Flere tema om istandsetting

Murhus Dører Vinduer Tak Trapperom

Til Byantikvarens forside

Sist oppdatert: 02.12.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward