Vedlikehold og reparasjon av eldre hus

Vedlikehold og reparasjon av eldre hus

Trehus i Brattørveita

  • Normalt vedlikehold er den beste formen for bygningsvern.
  • Hvis noe er skadet - velg reparasjon framfor full utskifting.

Vær varsom ved inngrep

Ta vare på vinduer, dører og panel! Materialkvalitet og håndverk i gamle bygningsdeler overgår vanligvis dagens standard. Kopier blir ofte dårlige i detaljer og proporsjoner - i tillegg til at kulturhistoriske verdier går tapt ved utskiftninger. Gode kopier er likevel en bedre løsning enn tilfeldige erstatninger når en er nødt til å gi opp originaldeler.

Istandsetting og vedlikehold - tema

Kontakt gjerne Byantikvaren for råd om vedlikehold og utbedring.

Byantikvaren gir også råd om valg av farger på hus.

Befaringer kan avtales.

Fasade på møllenberg

Veileder for Møllenberg, Kirkesletten og Rosenborg

Seminar: Å reparere fasader i mur, puss og tegl

Byantikvaren inviterte i februar 2019 til et nytt seminar i Trondheim om istandsetting av gamle bygninger, denne gangen om fasader i mur, puss av tegl og i samarbeid med NDR og Fortidsminneforeningen. Seminaret var spesielt rettet mot håndverkere, huseiere og andre interesserte.

Presentasjoner fra seminaret "Å reparere fasader i mur, puss og tegl"

Seminar: Å reparere en fasade

Byantikvaren inviterte i januar 2018 til et seminar i Trondheim om istandsetting av gamle bygninger. Seminaret var spesielt rettet mot håndverkere, huseiere og andre interesserte.

Presentasjoner fra seminaret "Å reparere en fasade - Bærekraftig, billig og ekte"

Nettportalen Bygg og Bevar

Bygg og Bevar - er et nettsted med råd om hvordan gamle hus kan vedlikeholdes og settes i stand i tråd med bygningens alder, konstruksjon, materialbruk, stil og lokale egenart.

Bygg og Bevar er et samarbeidsprosjekt mellom Klima- og miljøverndepartementet og Byggenæringens Landsforening.

Energisparing

Riksantikvaren har egen nettside om energisparing og en veileder om energisparing i gamle hus.

Enøk-tiltak i gamle hus - Hefte fra Fortidsminneforeningen

Sintef: Norge bør satse på rehabilitering framfor nybygg.

Bøker og publikasjoner om vedlikehold og reparasjon

Til Byantikvarens forside

Sist oppdatert: 02.12.2021

Fant du det du lette etter?