Til deg som har fått barn

Til deg som har fått barn

Velkommen til helsestasjonene i Trondheim kommune! Vi ønsker å informere dere om helsestasjonstjenesten, et gratis kommunalt tilbud for alle barn og deres foreldre.

To føtter til en liten baby som stikker ut av et heklet pledd

Tilbud

Helsestasjonen har ansvar for barnevaksinasjonsprogrammet og helseundersøkelser i småbarnsalderen. På helsestasjonen møter du jordmor, helsesykepleier, lege og fysioterapeut. Vår oppgave er å støtte foreldre og bidra til at barn får en trygg og god oppvekst.

Helsepersonell på helsestasjonen jobber for å fremme god helse og tilbyr veiledning til foreldre om ulike temaer som samspill, ernæring, vekst og søvn. Vi tar også opp viktige temaer som rusmiddelbruk, vold og omsorgssvikt.

Information about the Health Centers 

Opprette kontakt

Etter at et barn er født vil helsestasjonen ta kontakt med dere innen den første uka for å avtale et hjemmebesøk.

Er dere fortsatt innlagt på føde-barselavdelingen eller barneklinikken, vil dere bli kontaktet når utskrivelsen nærmer seg.

Dere er alle, både dere som er hjemme eller fortsatt innlagt, velkommen til å ta kontakt med oss, også før vi ringer dere.

For kommunikasjon med helsestasjonen og for å se barnets timer må du legge barnet til i HelsaMi. Her kan du lese om hvordan du kan gjøre dette.

Kjekt å vite om den første tiden

På hjemmesiden til din helsestasjon finner du mer informasjon om oss og våre tjenester.

Finn din helsestasjon

Nyttig informasjon etter fødsel

Oversikt over helsestasjonsprogrammet/konsultasjoner

Om barnevaksinasjonsprogrammet

Legetjenester

Barn får automatisk samme fastlege som mor. Fastlege kan byttes på Helsenorge.no. Selv om du bor midlertidig i Trondheim, anbefaler vi at du bytter til en fastlege her.

Legevakta finner du ved St. Olavs hospital på Øya, i Mauritz Hansens gate 4. Ta kontakt på telefon 116 117 før du drar til legevakta. Ved akutte situasjoner hvor liv og helse står på spill, skal du ringe nødnummeret 113.

Lovverk

Alle barn har rett til helseundersøkelser, og du som forelder har en plikt til å sørge for at barnet blir undersøkt i henhold til Helsedirektoratets anbefalinger.

Oppfølgingen dere tilbys på helsestasjonen bidrar til at barnet får sine rettigheter oppfylt.

Alle ansatte på helsestasjonen har taushetsplikt.

Personvern og tilbakemelding

Du mottar denne meldingen fordi vi har fått informasjon om fødselen fra sykehuset. Dette velkomstbrevet er nytt. Var det nyttig for deg eller var det noe du savnet? Gi oss gjerne en tilbakemelding spørreskjema under.

Tilbakemelding

 

 

Sist oppdatert: 11.06.2024