Hjem Helse og omsorgVelferdsteknologi

Velferdsteknologi

Hva er velferdsteknologi?

Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre evnen din til å klare deg selv, og bidra til å sikre livskvaliteten og verdigheten din. 

Trondheim kommune har en egen satsing for å utvikle og ta i bruk velferdsteknologi og tilbyr flere velferdsteknologiske tjenester. De tjenestene vi tilbyr nå er lokaliseringstjeneste, døralarm og avstandsoppfølging.

Lokaliseringstjeneste - GPS

Hva er lokaliseringstjeneste?

Med en lokaliseringstjeneste kan vi finne ut hvor du er, og få opp posisjonen din på et kart. Kartposisjonen kan vi se på en PC-skjerm, nettbrett eller smarttelefon, slik at vi enkelt kan se hvor du befinner seg.

Vi vil kun se hvor du oppholder deg hvis du selv trykker på alarmknappen, eller etter avtaler vi har gjort med deg og dine pårørende.

Vaktsentralen i Helsevakta er Trondheim kommunes alarmmottak. De har ansvar for å motta alle alarmene fra deg når du bruker lokaliseringstjenesten og skal finne ut hvor du er. Helsevakta kan også hjelpe til med å transportere deg trygt hjem. 

Hvem kan få lokaliseringstjeneste?

Lokaliseringstjeneste er for deg over 18 år, som bor i eget hjem og sliter med å orientere deg når du er ute. Dette kan være for deg som har en demenssykdom eller annen type kognitiv svikt.

Hva er målet med tjenesten?

Målet med tjenesten er at du og dine pårørende skal oppleve trygghet, frihet, mestring og selvstendighet. Lokaliseringsteknologi kan bidra til at du kan opprettholde en aktiv hverdag. I tillegg kan behovet ditt for tjenester bli utsatt og du kan bo lengre hjemme. Vi kan også unngå å sette i gang leteaksjoner for å finne deg, hvis du skulle ha gått deg bort.

Hvordan får du tjenesten

Før du kan ta i bruk lokaliseringsteknologi, må vi grundig kartlegge funksjonsnivået ditt. Vi må også lage rutiner for når vi skal lokalisere deg og lære opp de som skal bruke teknologien. Det gjør vi i et samarbeid mellom saksbehandler ved helse- og velferdskontoret, ergoterapeut og ansatte fra Helsevakta.

Hvis du ønsker å vite mer om tjenesten, eller ønsker å søke, kan du ta kontakt med ditt lokale  helse- og velferdskontor.

Døralarmtjeneste

Hvem kan få døralarmtjeneste?

Døralarm kan være aktuelt for deg som bor i egen bolig, som sliter med å orientere deg om tid og sted og der det er en fare for at du går ut på natta. Vi kan da bruke døralarm i stedet for at vi kommer på tilsynsbesøk hos deg på natta, hvis det er hensiktsmessig. Det kan det for eksempel være hvis du blir urolig av at vi kommer innom deg.

Hvordan fungerer døralarmen?

Døralarmen fungerer slik at når du åpner døra alarmen er koblet til, går det et varsel til vaktsentralen i Helsevakta. Vaktsentralen får da en mulighet til å snakke med deg gjennom døralarmsystemet og kan for eksempel fortelle deg at det er natt og be deg om at du ikke går ut. 

Vi anbefaler ikke at du bruker døralarm på dagtid, blant annet på grunn av at mer trafikk i døra, gir større sjanse for feilmeldinger.

Hvordan får du døralarm?

Hvis du ønsker å vite mer om tjenesten, eller ønsker å søke, kan du ta kontakt med ditt lokale helse- og velferdskontor.

Det finnes også en lignende løsning hvor varselet kan gå til for eksempel ektefellen din. En slik løsning kan du søke om som et hjelpemiddel gjennom NAV Hjelpemiddelsentralen.

Avstandsoppfølging

Hva er avstandsoppfølging?

Avstandsoppfølging er en forebyggende, digital helsetjeneste som blant annet har som mål at du skal bli bedre til å mestre hverdagen din med kronisk sykdom. Trondheim kommune tilbyr per i dag tjenesten til personer med diagnosene kols og/eller hjertesvikt.

Hvordan fungerer avstandsoppfølgingen?

Du får låne nettbrett og eventuelle sensorer (måleutstyr) for å følge opp helsetilstanden din. Du svarer på faste spørsmål med svaralternativer om hvordan du opplever helsen din. Helsepersonell i vaktsentralen ved Helsevakta vil motta svarene dine, hvis du rapporterer at helsetilstanden din har endret seg. Du vil få en oppfølging fra vaktsentralen ut i fra det som står i egenbehandlingsplanen din.

Hvordan får du avstandsoppfølging?

Du trenger ikke vedtak for å få tjenesten, men du må ha en egenbehandlingsplan som er laget i samarbeid med fastlegen din. 

Når tjenesten starter opp avtaler vi derfor et møte med deg, fastlegen din og sykepleier ved Helsevakta. I dette møtet blir vi enig om en individuell egenbehandlingsplan med medisinske og ikke-medisinske tiltak, i tilfelle helsetilstanden din skulle bli verre. Sykepleieren avtaler i tillegg et møte hjemme hos deg, for å lære deg å bruke teknologien og egenbehandlingsplanen.

Hvis du ønsker å vite mer om tjenesten, eller ønsker å søke, kan du kontakte Helsevakta på telefon 72 54 83 94.

Les mer om velferdsteknologi

Her kan du lese mer om Trondheim kommunes satsing på velferdsteknologi.

Sist oppdatert: 27.12.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004