Velferdsteknologi og digitale helsetjenester

Velferdsteknologi og digitale helsetjenester

Velferdsteknologi og digitale helsetjenester

Trondheim kommune har en egen satsing på velferdsteknologi og digitale helsetjenester. Avdeling for tjenesteinnovasjon og e-helse er en del av Enhet for service og internkontroll (Esikt), og arbeider med å utvikle og forvalte digitale helsetjenester i kommunen. Under dette inngår tjenesteutvikling, anskaffelser, implementering, idriftsetting og forvaltning av blant annet velferdsteknologiske tjenester.

Tjenester

Lokaliseringstjeneste - GPS

Lokaliseringstjenesten er for personer over 18 år med orienteringsvansker. Tjenesten innebærer at du får en GPS-enhet som du har med deg ut på tur. En app med kart kan benyttes på PC, nettbrett eller smarttelefon for å se hvor du befinner deg. Ved oppstart av tjenesten avtales det med deg og eventuelt dine pårørende om det skal gjøres søk i kartet til bestemte tidspunkt eller i visse situasjoner. Et eksempel kan være hvis du ikke er hjemme innen kl. 21 på kvelden. GPS-enheten er også utstyrt med en alarmknapp som du kan trykke på hvis du har behov for hjelp når du er ute på tur. Det er Trygghetspatruljen som drifter tjenesten. De gir opplæring i bruk av teknologien, foretar søk ved behov og møter deg og hjelper deg hjem ved behov. Hvis du ønsker det kan også dine pårørende være en del av tjenesten ved å for eksempel motta varsel og være den som møter deg og hjelper deg hjem hvis du har behov for dette.

Det er i tillegg mulig å sette opp et elektronisk gjerde i et avgrenset område i kartet der det går et varsel til vaktsentralen i Trygghetspatruljen og eventuelt dine pårørende hvis du beveger deg utenfor dette området.

Ta kontakt med ditt lokale helse- og velferdskontor dersom du ønsker å vite mer om tjenesten.

Mer informasjon om lokaliseringstjenesten

Digital trygghetsalarm

Trygghetsalarm passer for deg som bor hjemme og har en sykdom eller tilstand som gjør at du har behov for å tilkalle hjelp i akutte situasjoner. Trygghetsalarmen er en alarmknapp som bæres som et smykke eller som en klokke på håndleddet. Når du trykker på alarmknappen vil Trygghetspatruljen ta kontakt med deg, og dersom du har behov for fysisk bistand rykker patruljen ut til deg innen 30 minutter.

Trygghetsalarmen har innebygd SIM-kort og kobles opp via mobilt nettverk. Du får også utlevert en alarmboks og eventuelle høyttalere slik at Trygghetspatruljen har mulighet til å kommunisere med deg når du har trykket på alarmknappen. Det blir montert elektronisk dørlås på ytterdøren din, slik at ansatte kommer seg inn i boligen din dersom du utløser alarmen. Les mer om elektronisk dørlås her.

Tjenesten driftes av Trygghetspatruljen, som har ansvar for å montere utstyret og gi deg opplæring i bruk av trygghetsalarmen. Det er også Trygghetspatruljen som tar i mot og følger opp alarmer. Se også Trondheim kommunes side om trygghetsalarm for mer informasjon.

Mer informasjon om trygghetsalarm

Døralarmtjeneste

Døralarm kan være aktuelt for deg som bor hjemme og har nedsatt orienteringsevne for tid/sted og står i fare for å gå ut om natten. Døralarm kan benyttes i stedet for ordinært tilsyn der det er hensiktsmessig. Dette kan for eksempel være i tilfeller der et ordinært tilsyn skaper uro på natt.

Døralarm kan være et aktuelt tiltak for deg som bor i egen bolig og der varslet skal gå til vaktsentralen i Trygghetspatruljen. Når døren åpnes går det et varsel til vaktsentralen og det opprettes mulighet for samtale mellom den som er på tur ut og vaktsentralen. Det er også mulig å kjøpe denne type teknologi selv, for eksempel hvis varsel kun skal gå til pårørende og det ikke er nødvendig eller ønskelig at Trygghetspatruljen er en del av tjenesten.

Dersom Trondheim kommune skal benytte døralarm som et tiltak kreves det en særskilt vurdering opp mot lovverket i og med at døralarm er definert som inngripende teknologi.

Ved behov for døralarm kontakter du ditt helse- og velferdskontor.

Elektronisk medisineringsstøtte

Elektronisk medisineringsstøtte er en måte å få hjelp med å ta medisinene dine på. En elektronisk medisindispenser gir deg et varsel når medisinen skal tas. Løsningen har også mulighet til å varsle pårørende eller helsepersonell hvis medisin ikke tas ut av dispenseren.

Dersom dette er et aktuelt tiltak for deg må du først ta kontakt med ditt helse- og velferdskontor for å få vurdert ditt behov for hjelp med å administrere dine medisiner. Du vil deretter bli kontaktet av den enheten som skal hjelpe deg å administrere medisinene, for eksempel en hjemmetjeneste. Helsepersonell ved enheten vil sammen med deg vurdere om elektronisk medisindispenser er et aktuelt tiltak for deg, eller om du skal få hjelp på annen måte.

Trondheim kommune har kontrakt med leverandørene Evondos og Dignio som har ulike løsninger for elektronisk medisineringsstøtte.

Mer informasjon om elektronisk medisineringsstøtte

Mer informasjon om dispenser E300 (Evondos)

Mer informasjon om dispenser Pilly og Medido (Dignio)

Tilbud i helse- og velferdssenter

Triggo

Triggo er en applikasjon som er utviklet for helse- og velferdssentre i samarbeid med Trondheim kommune. Applikasjonen er tilpasset nettbrett og mobil, og gir inspirasjon til aktiviteter og samtaler på tvers av generasjoner ved å blant annet tilby muligheter for å se på bilder, lese om interessante tema og løse oppgaver. Triggo kan benyttes i ro i sofaen eller dere kan gå en av de lokale turløypene som fins i appen, hvor det også er satt ut poster hvor dere kan løse oppgaver underveis. Det er også mulig å koble Triggo til storskjerm for å ta en quiz.

Mer informasjon om Triggo

Digitale opplevelser

Digitale opplevelser er et applikasjonsbasert bibliotek med filmer som er tilpasset den eldre generasjonen. Mange av filmene er også spesielt utviklet for personer med kognitiv svikt og demens. Biblioteket består av rolige filmer som vekker minner og stimulerer til gode samtaler, samt et utvalg klassikere fra NRK, konserter og natur- og reise dokumentarer.

Mer informasjon om Digitale opplevelser

Aktivitetsportalen

Aktivitetsportalen er en plattform for kommunikasjon, planlegging og organisering av aktiviteter og synliggjøring av aktivitetstilbud og ressursbehov. Den er bygd opp rundt behovene til pasienter, pårørende, ansatte og frivilligheten. Målet med Aktivitetsportalen er å forenkle kommunikasjon mellom de ansatte på helse- og velferdssenter, frivilligheten og pårørende om aktiviteter for beboerne.

I tillegg til helse- og velferdssenter vil også Sterk og stødig og Kvalifiseringssenteret for innvandrere (INN) benytte Aktivitetsportalen.

Per oktober 2023 har Havsteinekra, Hjorten, Klæbu, Ladesletta, Munkvoll, Nypantunet, Risvollan, Tiller, Trondhjems Hospital og Zion helse- og velferdssenter tatt i bruk Aktivitetsportalen. Ut over vinteren og våren vil flere helse- og velferdssenter samt Sterk og stødig og INN få opplæring og ta i bruk portalen.

Åpne Aktivitetsportalen

Vil du vite mer?

Digitale helsetjenester i Trondheim kommune

E-post:

Postadresse: Trondheim kommune, Enhet for service og internkontroll, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Har du eller noen du kjenner behov for helse- og omsorgstjenester?

Ta kontakt med ditt helse- og velferdskontor dersom du ønsker å søke om tjenester støttet av teknologi. Helse- og velferdskontoret vil da vurdere ditt behov for tjenester fra kommunen.

Helse- og velferdskontor Falkenborg

Helse- og velferdskontor Lerkendal

Sist oppdatert: 09.07.2024

Fant du det du lette etter?