Trygghetsalarm

Trygghetsalarm

Trygghetspatruljen

 • tar kontakt med deg hvis du trykker på alarmen
 • rykker ut hele døgnet
 • kommer til deg innen 30 min ved nødstilfelle
 • utfører hjemmetjenesten på natten

Trygghetsalarmen er gratis.

Alle ansatte har uniform og vi kjører i biler med logo for at du alltid skal kunne kjenne oss igjen når vi kommer. Ansatte er helsepersonell med bred bakgrunn som er en del av Trondheim kommunes kriseteam, og samarbeider med alle enheter innen helse og velferd, legevakt, politi og brannvesen.

Noen ansatte fra Trygghetspatruljen og bilene deres

Søk om trygghetsalarm

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du se i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Når kan du bruke trygghetsalarmen?

 • Bruk alarmen når du opplever at du befinner deg i en akutt omsorgssituasjon.
 • En akutt omsorgssituasjon er å forstå som en tilstand som brukeren kommer i øyeblikkelig eller i løpet av noen timer.
 • Utrykningstiden er 30 minutter etter varslet alarm hele døgnet.
 • Du kan ikke benytte alarmen til omsorgsoppgaver som den ordinære hjemmetjenesten i din bydel har gitt deg vedtak på.
 • Vi er behjelpelige med å fortløpende vurdere din helsetilstand i forhold til behov for faste besøk fra hjemmetjenesten.
 • Vi bruker samme dataverktøy som hjemmetjenesten og samarbeider om ditt behov for bistand.

Når du har fått trygghetsalarm

Helse- og velferdskontoret vurderer om du kan få trygghetsalarm. Vi vil kontakte deg noen dager etter at du har fått vedtak. Dersom du har behov for å kontakte oss, ring 72 54 83 94. (08.00-11.00 og 12.00-14.00).

Opp- og nedkobling av trygghetsalarm, alle tekniske oppdrag gjøres av tekniker fra Trondheim kommune.

 • Vi trenger nøkler til din bolig. Denne må være levert til oss, før vi bestiller oppkobling av alarm.
 • Dersom du har husalarm må vi få opplyst kode for denne.
 • Fra mottatt nøkkel skal alarmen være montert innen 10 virkedager.
 • Ved montering av alarm må du som skal bruke alarmen være til stede.

Kontakt oss ved feil på alarmen

Ved feil på alarmen kan du ta kontakt med Trygghetspatruljen på telefon 72 54 83 94 eller 72 54 83 79.

Automatisk brannvarsler

Dersom du ønsker det kan du få montert automatisk brannvarsler på Trygghetsalarmen, dette er gratis.

Flytting/nedkobling av alarm

 • Ved eventuell flytting der du skal ha med deg alarmen, ta kontakt i god tid!
 • Nedkobling av alarm, ring Trygghetspatruljen på telefon 72 54 83 94 for informasjon og avtale om nøkler.
 • Skal du flytte og ha med trygghetsalarmapparatet til en annen adresse, må du betale et flyttegebyr på kr 700.

Sist oppdatert: 26.08.2021

Fant du det du lette etter?