Middag på døra

Middag på døra

Søk om middag på døra

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du se i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Kosttyper

Produksjonskjøkkenet tilpasser din middag etter ditt behov ut fra helse og livssyn så langt det lar seg gjøre. For alle kosttyper tar vi utgangspunkt i normalkost. I noen få tilfeller må vi gi en annen rett enn det som står på menyen

Valg på menyen

På menyen kan du velge mellom to hovedretter og en dessert hver dag hvis du ønsker. Hver fjerde uke får du en meny levert sammen med middagen.

En porsjon består i utgangspunktet av hovedrett med dessert/suppe. Det vil du få levert hvis ikke annen informasjon blir gitt.

Kryss av for middagene og dessertene du ønsker. Lever den utfylte menyen til hjemmetjenesten for registrering om du har vedtak på hjelp, eventuelt kan Produksjonskjøkkenet bistå deg.

Vil du registrere bestillingene selv, kontakt Produksjonkjøkkenet på for å få tilsendt brukernavn, passord og link til websiden.

Last ned menyen.

Levering

Alle har to leveringsdager i uken, etter en fastsatt kjørerute. Tidspunkt for levering vil bli ca. det samme hver gang. Du har selv ansvar for at maten blir tatt inn.

Hvis du bor i flermannsbolig og ikke har mulighet for å åpne ytterdøren, må sjåføren få utlevert nøkkel/brikke, før første levering.

Det må stå navn på døren din.

Pris/fakturering

Vi fakturerer etter hver måned for de middagene du fikk levert i foregående måned.

Faktura kan du også finne på Min side

Sist oppdatert: 08.01.2024

Fant du det du lette etter?