Driftstilskudd til partipolitiske ungdomsorganisasjoner

Driftstilskudd til partipolitiske ungdomsorganisasjoner

Formål

Partipolitiske ungdomsorganisasjoner som har sitt virke i Trondheim kan søke om tilskudd til drift. Tilskuddet baseres på stemmetall for moderpartiet ved forrige lokalvalg i Trondheim kommune.

Hvem kan søke om tilskudd

Partipolitiske ungdomsorganisasjoner i Trondheim.

Dersom det er flere lokal-lag eller organisasjoner knyttet opp mot samme moderparti, må disse sende en felles søknad.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. april.

Søk om tilskudd

Dere søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Tilskudd beregnes ut fra stemmer til moderpartiet ved forrige lokalvalg. Det er ikke nødvendig å oppgi et budsjett i søknaden.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Krav til søknaden

Følgende skal vedlegges søknaden:

  • Årsmelding med årsregnskap fra forrige år
  • Protokoll fra generalforsamling (signert)
  • Bekreftelse fra moderpartiet på at ungdomsleddet fortsatt er aktivt i søkeråret

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales.

Årsmelding og årsregnskap

Årsmelding og årsregnskap for tilskuddsåret skal leveres i Tilskuddsbasen. Dette sendes normalt sammen med neste års søknad. Dersom dere ikke søker tilskudd for neste år, skal årsmelding og -regnskap for tilskuddsåret likevel sendes inn innen fristen som angis i tilskuddsbrevet. Trondheim kommune har innsynsrett i regnskap.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Når tilskudd er utbetalt på feil grunnlag (som feil i søknaden eller manglende rapportering), skal tilskuddet betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Kulturenheten

Saksbehandler Mette Jensen
Telefon 97 42 16 44
E-post:

Sist oppdatert: 30.04.2021

Fant du det du lette etter?