Hjem Kultur og fritidTilskudd og stipendUngdommens bystyre - nettverksmidler

Ungdommens bystyre - nettverksmidler

Formål

Det kan gis tilskudd til tiltak som er rettet mot ungdom som ønsker å ta initiativ for ungdom i nærmiljøet eller sentrale arrangement.

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Søknadene behandles i Ungdommens bystyre.

Retningslinjer for nettverksmidler

 • Tiltaket skal være for barn og ungdom i Trondheim, enten i nærmiljøet eller sentrale arrangement.
 • Tiltaket skal være rusfritt.
 • Tilskuddet skal ikke brukes til å lønne arrangører.
 • Tiltaket skal ikke være tilgjengelig for kun en utvalgt gruppe/organisasjon.

Søk om tilskudd

Dere søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Rutinebeskrivelse for søknader fra skoler og elevråd

Krav til søknaden

 • Budsjett for tiltaket, hvor alle planlagte inntekter og utgifter er med må oppgis.
 • Maks søknadssum er kr. 25 000,-

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernserklæring for digitale tjenester.

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales. 

Rapport og regnskap

Det skal leveres en enkel rapport med regnskap etter gjennomført tiltak. Rapporten skal inneholde regnskap som gir oversikt over reelle utgifter og inntekter i prosjektet. 

Søker skal oppbevare alle bilag og kvitteringer. Trondheim kommune har innsynsrett i regnskap og bilag knyttet til prosjektet.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Oppvekstkontoret

May-Iren Skamfer Evenmo
Telefon 916 72 820
E-post: oppvekstkontoret.postmottak@trondheim.kommune.no 

Sist oppdatert: 18.06.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css