Ungdommens bystyre - nettverksmidler

Ungdommens bystyre - nettverksmidler

Formål

Det kan gis tilskudd til tiltak som er rettet mot ungdom som ønsker å ta initiativ for ungdom i nærmiljøet eller sentrale arrangement.

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Søknadene behandles i Ungdommens bystyre.

Retningslinjer for nettverksmidler

  • Tiltaket skal være for barn og ungdom i Trondheim, enten i nærmiljøet eller sentrale arrangement.
  • Tiltaket skal være rusfritt.
  • Tilskuddet skal ikke brukes til å lønne arrangører.
  • Tiltaket skal ikke være tilgjengelig for kun en utvalgt gruppe/organisasjon.

Søk om tilskudd

Dere søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Rutinebeskrivelse for søknader fra skoler og elevråd

Krav til søknaden

  • Budsjett for tiltaket, hvor alle planlagte inntekter og utgifter er med må oppgis.
  • Maks søknadssum er kr. 25 000.

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales.

Rapport og regnskap

Det skal leveres en enkel rapport med regnskap etter gjennomført tiltak. Rapporten skal inneholde regnskap som gir oversikt over reelle utgifter og inntekter i prosjektet.

Søker skal oppbevare alle bilag og kvitteringer. Trondheim kommune har innsynsrett i regnskap og bilag knyttet til prosjektet.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Når tilskudd er utbetalt på feil grunnlag (som feil i søknaden eller manglende rapportering), skal tilskuddet betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Therese Høstad, Oppvekstadministrasjonen

Sist oppdatert: 07.02.2024

Fant du det du lette etter?