Idrett - arrangementstilskudd

Idrett - arrangementstilskudd

Formål

Tilskudd til arrangement er et økonomisk bidrag til gjennomføringen av mindre idrettsarrangementer i Trondheim.

Hvem kan søke om tilskudd

Alle idrettsarrangementer har mulighet til å få tilskudd, men midlene er begrenset, og tildelingen vil bli gjort etter en prioritering mellom søknadene.

Klubber og lag som er medlemmer av Norges Idrettsforbund/Idrettsrådet i Trondheim vil prioriteres.

Arrangement i nærkommuner i regi av klubber i Trondheim kan få tilskudd. Særforbund uten regionale ledd kan få tilskudd når arrangementet avvikles i Trondheim.

I vektingen mellom forskjellige arrangement vil antall deltakere, antall tilskuere og arrangementets regionale betydning bli vektlagt.

Det prioriteres ikke støtte fra ordningen til elite-/toppidrettsarrangmenter eller seriespill. Med dette menes arrangementer og seriespill for seniorlag som konkurrerer i en nasjonal toppserie (gjelder også OBOS liga/1. div fotball for menn), landskamper, europacuper, Champions League eller for arrangementer for eliteutøvere som Nordisk mesterskap, EM, WC og VM-arrangementer. Dette sees i sammenheng med større muligheter for billettinntekter på slike arrangementer. 

Søknadsfrist

1. desember: Gjelder for perioden 1. januar-30. juni året etter.
1. juni: Gjelder for perioden 1. juli-31. desember.

Hva kan du søke om

Du kan søke om maksimalt 10 prosent av driftsutgiftene direkte knyttet til gjennomføringen av arrangementet. Maksimal tildeling er 100 000 kroner. For arrangement der driftsutgiftene er lavere enn 50.000 kroner kan du søke om tilskudd på inntil 5.000 kroner.

Det gis ikke tilskudd til rekrutteringsaktiviteter som blant annet aktivitetsdag, interne arrangementer, åpen dag, idretts-/fotball-/håndballskoler m.m.

Større arrangement av nasjonal og internasjonal karakter har muligheten til å søke særskilt tilskudd fra kulturfondet. Du finner mer informasjon om kulturfondet her.

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales.

Rapport og regnskap

Etter at prosjektet er gjennomført skal du levere rapport. Rapporten skal inneholde regnskap som gir oversikt over reelle utgifter og inntekter i prosjektet.

Søker skal oppbevare alle bilag og kvitteringer. Trondheim kommune har innsynsrett i regnskap og bilag knyttet til prosjektet.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Når tilskudd er utbetalt på feil grunnlag (som feil i søknaden eller manglende rapportering), skal tilskuddet betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Enhet for idrett og friluftsliv

Cathrine Jystad
Telefon: 45 07 86 62

Jorid Ferner
Telefon: 93 09 44 40

E-post:

Sist oppdatert: 07.03.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward