Hjem Kultur og fritidTilskudd og stipendTilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner (IMDi)

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner (IMDi)

Formål

Hovedmål for ordningen er å øke deltakelsen i arbeids- og samfunnsliv blant innvandrere og barna deres.

Delmål:

 • stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning

 • øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere

 • forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse  

Prosjekter kan rette seg mot ett eller flere av delmålene for ordningen.

Les mer om tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn på IMDis nettsider.

Hvem kan søke om tilskudd

Organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret.

(https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrering-i-frivillighetsregisteret/)

Det er mulig å søke om flerårig støtte, samt støtte til prosjektledelse og medarbeidere. 

Søknadsfrist

Søknad må sendes inn før gjennomføring av tiltaket. Søknader behandles fortløpende.

Du får vanligvis svar innen 6 uker. Ved ferieavvikling kan saksbehandlingstiden være lengre.

Aktivitetene må foregå i inneværende kalenderår. Siste frist for å sende inn søknad for inneværende år er 1. desember.

Dette vil bli prioritert

 • Tiltak som bidrar til å få flere innvandrerkvinner i arbeid

 • Aktiviteter som styrker deltakernes språkkunnskap, kunnskap om norsk samfunn og arbeidsliv

 • Tiltak som fremmer god fysisk og psykisk helse

 • Aktiviteter som fremmer sosialt entreprenørskap

 • Aktiviteter som fører til økt deltakelse av innvandrerungdom i eksisterende fritidsaktiviteter

 • Aktiviteter som styrker hverdagsintegreringen i nærmiljøet

 • Innvandrerorganisasjoner som sørger for at egne medlemmer får tillit til og forståelse av det norske samfunnet

 • Felles møteplasser mellom majoritetsbefolkningen og innvandrergrupper  

Dette prioriteres ikke

 • Prosjekter som ikke foregår i Trondheim

 • Reisestøtte, studiereiser og kursdeltakelse

 • Medlemskap, kontingent eller ordinære billetter

 • Personlig utstyr

 • Kommersielt baserte prosjekt

 • Politisk og religiøs aktivitet

 • Nasjonaldagsfeiringer og andre høytidsdager

 • Tiltak som i liten grad når målgruppa for tilskuddsordningen

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales. Tilskuddet utbetales som forskudd.

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Tilgjengelighet for alle

Vi oppfordrer alle som får tilskudd om å legge til rette for at aktiviteter og arrangement er tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Ta gjerne med informasjon om dette i annonsering.

Kontakt

Kulturenheten

Saksbehandler: Trygve Fætten
Telefon: 916 72 476
E-post: trygve.fatten@trondheim.kommune.no

 

Saksbehandler: Stine Kvam
Telefon: 952 63 270
E-post: stine.kvam@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 13.02.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004