Hjem Kultur og fritidTilskudd og stipendTilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner (IMDi)

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner (IMDi)

Formål

Hovedmål for ordningen er å øke deltakelsen i arbeids- og samfunnsliv blant innvandrere og barna deres.

Delmål:

A) stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning

B) øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere

C) forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse  

Prosjekter kan rette seg mot ett eller flere av delmålene for ordningen.

Les mer om tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn på IMDis nettsider.

Hvem kan søke om tilskudd

Organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret.

(https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrering-i-frivillighetsregisteret/)

Det er mulig å søke om flerårig støtte, samt støtte til prosjektledelse og medarbeidere. 

Søknadsfrist

Det er ikke mulig å sende inn søknader for 2019 nå. Midler for 2020 vil bli lyst ut i løpet av februar 2020.

Søknad må sendes inn før gjennomføring av tiltaket. Søknader behandles fortløpende.

Du får vanligvis svar innen 6 uker. Ved ferieavvikling kan saksbehandlingstiden være lengre.

Aktivitetene må foregå i inneværende kalenderår. 

Dette vil bli prioritert

 • Tiltak som bidrar til å få flere innvandrerkvinner i arbeid

 • Aktiviteter som styrker deltakernes språkkunnskap, kunnskap om norsk samfunn og arbeidsliv

 • Tiltak som fremmer god fysisk og psykisk helse

 • Aktiviteter som fremmer sosialt entreprenørskap

 • Aktiviteter som fører til økt deltakelse av innvandrerungdom i eksisterende fritidsaktiviteter

 • Aktiviteter som styrker hverdagsintegreringen i nærmiljøet

 • Innvandrerorganisasjoner som sørger for at egne medlemmer får tillit til og forståelse av det norske samfunnet

 • Felles møteplasser mellom majoritetsbefolkningen og innvandrergrupper  

Dette prioriteres ikke

 • Prosjekter som ikke foregår i Trondheim

 • Reisestøtte, studiereiser og kursdeltakelse

 • Medlemskap, kontingent eller ordinære billetter

 • Personlig utstyr

 • Kommersielt baserte prosjekt

 • Politisk og religiøs aktivitet

 • Nasjonaldagsfeiringer og andre høytidsdager

 • Tiltak som i liten grad når målgruppa for tilskuddsordningen

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales. Tilskuddet utbetales som forskudd.

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Tilgjengelighet for alle

Vi oppfordrer alle som får tilskudd om å legge til rette for at aktiviteter og arrangement er tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Ta gjerne med informasjon om dette i annonsering.

Kontakt

Kulturenheten

Saksbehandler: Trygve Fætten
Telefon: 916 72 476
E-post: trygve.fatten@trondheim.kommune.no

 

Saksbehandler: Stine Kvam
Telefon: 952 63 270
E-post: stine.kvam@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 29.11.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004