Stimuleringsmidler for integrering av nyankomne flyktninger

Stimuleringsmidler for integrering av nyankomne flyktninger

Formål

Trondheim kommune oppretter en ekstraordinær tilskuddsordning knyttet til integrering av flyktninger. Formålet med ordningen er å styrke initiativ som fremmer integrering. Dette kan være tiltak knyttet til fritid, holdningsskapende arbeid, språk, sosiale tiltak på arbeidsplass eller annet.

Søknadsfrist

Søknad må sendes inn senest tre uker før gjennomføring av tiltaket. Søknader behandles fortløpende.

Du får vanligvis svar innen tre uker. Ved ferieavvikling kan saksbehandlingstiden være lengre.

Hvem kan få støtte

 • Frivillige lag og organisasjoner i Trondheim
 • Enkeltpersoner med bosted i Trondheim

Dette prioriteres

 • Nye prosjekt
 • Tiltak og prosjekter med lokal forankring
 • Samarbeidsprosjekt som involverer flere aktører
 • Tiltak som skaper møteplasser
 • Prosjekt som bidrar til økt deltakelse og involvering i samfunnet
 • Prosjekt som bidrar til økt kunnskap og forståelse
 • Prosjekt som involverer nybosatte i planlegging og gjennomføring
 • Prosjekter som bidrar til å styrke kommunens satsingsområder

Dette prioriteres ikke

 • Drift av ordinære/eksisterende tiltak
 • Ordinære lønnskostnader eller praksisplasser
 • Tiltak som ikke foregår i Trondheim
 • Reisestøtte
 • Personlig utstyr
 • Underskuddsgaranti
 • Kommersielt baserte tiltak
 • Politisk og religiøs aktivitet
 • Morsmålsopplæring
 • Endringer

Tilgjengelighet for alle

Vi oppfordrer alle som får kommunalt tilskudd om å legge til rette for at aktiviteter og arrangement er tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne. Ta gjerne med informasjon om dette i annonsering.

Tiltaket skal gjennomføres i tråd med søknaden og vedtaksbrevet. Ved vesentlige endringer etter at det er gjort vedtak, må du kontakte din saksbehandler i Trondheim kommune. Innvilget tilskudd kan bli redusert dersom omfanget av tiltaket er redusert.

Søk om tilskudd

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er kommunens søknadsportal.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

En søknad per tiltak

Du kan ikke søke tilskudd fra flere tilskuddsordninger til ett og samme tiltak. Trondheim kommune gir som hovedregel ikke flere tilskudd til samme aktivitet.

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales. Tilskuddet utbetales som forskudd.

Kontakt

Kulturenheten

Kontaktperson: Stine Kvam
Telefon: 95 26 32 70
E-post:

Sist oppdatert: 29.11.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward