Hjem Kultur og fritidTilskudd og stipendTilskudd til drift av lokale innvandrerorganisasjoner (IMDi)

Tilskudd til drift av lokale innvandrerorganisasjoner (IMDi)

Formål

Formålet med driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner er å medvirke til å styrke innvandrerbefolkningens deltakelse i organisasjonslivet og i sosiale nettverk. Tilskuddet skal bidra til å skape økt tillit og økt tilhørighet i det norske samfunnet.

Les mer om tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn på IMDis nettsider.

Hvem kan søke om tilskudd

Lokale innvandrerorganisasjoner som

  • er minst to år gammel
  • har minimum 30 betalende medlemmer. Medlemskontingent skal være betalt via bank
  • er registrert med adresse i Trondheim
  • er registrert i Frivillighetsregisteret (i Brønnøysundregistrene) og har organisasjonsnummer

Det gis ikke driftsstøtte til trossamfunn, studentorganisasjoner eller politiske organisasjoner. Følgende land er også unntatt fra støtteordningen: Sveits, USA, Canada, Australia, New Zealand og Norden.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. mars.

Du får svar innen 3 uker etter at søknadsfristen er utløpt.

Krav til søknaden

Driftstilskuddet beregnes på grunnlag av antall betalende medlemmer registrert bosatt i Trondheim.

Det er krav om følgende vedlegg til søknaden:

  • Oppdatert medlemsliste med dato for betalt kontingent og registrert bostedskommune
  • Vedtekter for organisasjonen
  • Årsrapport for foregående år
  • Vedtatt årsregnskap

Søknader som mangler disse vedleggene vil ikke behandles.

Søk om tilskudd

Søknad - Driftstilskudd av lokale innvandrerorganisasjoner

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Kulturenheten

Saksbehandler: Trygve Fætten
Telefon: 916 72 476
E-post: trygve.fatten@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 16.08.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?