Tilskudd til kjøp av elektrisk lastesykkel for bedrifter

Tilskudd til kjøp av elektrisk lastesykkel for bedrifter

Formål

Miljøpakken tilbyr tilskudd til elektrisk lastesykkel (el-lastesykkel) for bedrifter. Målet er at el-lastesyklene skal erstatte bilbruk i tjeneste ved frakt og levering av varer eller transport av utstyr og lignende.

Hvem kan søke om tilskudd

Bedrifter med adresse i Trondheim, Melhus, Malvik eller Stjørdal kommune og er registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) med et eget organisasjonsnummer.

Følgende kan ikke søke

 • Privatpersoner
 • Statlige, fylkeskommunale eller kommunale byggeiere
 • Statlige, fylkeskommunale eller kommunale arbeidsplasser/aktører
 • Borettslag, sameier, andelslag eller andre boligfellesskap

Søknadsfrist og behandlingstid

Søknadsfrist er 15. november 2022. Søknader behandles fortløpende. Behandlingstiden er vanligvis 3 uker med forbehold om ferieavvikling. “Først til mølla”-prinsippet gjelder fra utlysningen og fram til søknadsfristen er gått ut eller at den økonomiske rammen er brukt opp.

Vilkår for tilskudd

Ordningen kan utløse tilskudd til kjøp av el-lastesykkel på 30 % av kostnaden per sykkel, begrenset oppad til 30 000 kr ekskl. mva.

 • Søknadene vurderes individuelt. I vurderingen vil det bli lagt vekt på i hvilken grad el-lastesykkelen vil erstatte bruk av bil.
 • Søkere som har ikke har fått tilskudd til el-lastesykkel tidligere, vil bli prioritert. 
 • Tilskuddet gis til kjøp av nye el-lastesykler, ferdig monterte fra butikk med eget verksted. Det skal være minst 5 års fabrikkgaranti på motor, batteri og elektronikk. 
 • Krav til lastekapasitet: Åpen eller lukket kasse eller med minimum 60 cm bagasjebrett og minimum 60 kg lastekapasitet. 
 • Krav til motor: krankmotor og/eller minimum 65 nm (newtonmeter/kraft).
 • Krav til bremsekraft: Firestemplede bremser.  
 • Krav til at markedet leverer egnede piggdekk til lastesykkelens hjuldimensjon
 • Bedriften kan ikke bestille el-lastesykkelen før tilsagnet er mottatt og godkjent.
 • Etter at bedriften har godkjent tilsagnet, har den 3 måneder på å gjennomføre kjøpet. 
 • Tilskudd forplikter bedriften til å svare på noen korte undersøkelser knyttet til bruk av el-lastesykkelen.

Følgende utløser ikke tilskudd

 • Tilskuddet gjelder kun ved kjøp av ny el-lastesykkel. Det gis ikke tilskudd til ordinær elsykkel.
 • Det gis ikke tilskudd til tilbehør og utstyr til el-lastesykkel.
 • Dersom bedriften mottar annen offentlig støtte til denne anskaffelsen, kan den ikke få støtte fra denne tilskuddsordningen.
 • Det gis ikke tilskudd til kjøp av brukte sykler, byggesett, kjøp på nett eller kjøp gjennom privatperson.

Fremgangsmåte og krav til søknaden

 • Bedriften søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er Trondheim kommunes søknadsportal. Du gjør dette uavhengig av hvilken kommune du søker fra.
 • Dokumentasjon på merke, modell og pris.
 • Beskriv planlagt bruksområde og hvilken type biltransport el-lastesykkelen skal erstatte, gjerne i kilometer og antall turer pr. uke. 
 • Enkelt budsjett for kjøpet.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Rapport og utbetaling av tilskudd

Krav til søker for å få utbetalt tilskuddet: 

 • Tilskuddet utbetales etterskuddsvis. Det vil si at bedriften må legge ut for hele kjøpet av el-lastesykkelen. 
 • Dokumentasjon og kvitteringer som legger grunnlag for utbetaling, spesifisert med varetype og mengde, skal leveres innen 6 uker etter kjøpet.
 • Det kan ta inntil 3 uker fra innsending av dokumentasjon til tilskuddet er på oppgitt konto.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Bagatellmessig støtte

Tilskudd til tiltaket gis som bagatellmessig støtte. Dersom du har søkt på og mottatt bagatellmessig støtte i løpet av de siste tre årene må det informeres om dette i søknaden, du må også oppgi størrelsen på eventuell støtte.

Mer om bagatellmessig støtte fra regjeringen.no

Kontakt

Mobilitets- og samferdselsenheten, Trondheim kommune

E-post: mobilitetsradgiver@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 31.08.2022

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk0005EB