Tilskudd til kjøp av elektrisk lastesykkel for privatpersoner 2024

Tilskudd til kjøp av elektrisk lastesykkel for privatpersoner 2024

Miljøpakken tilbyr tilskudd til kjøp av elektrisk lastesykkel (el-lastesykkel) for privatpersoner. Målet er at el-lastesyklene skal erstatte bilbruk ved transportbehov i husholdningene.

Det kan søke om tilskudd fra torsdag 23.05.2024 kl.13:00.

Hvem kan søke tilskudd

Privatpersoner med bo- eller arbeidsstedsadresse i Trondheim, Skaun, Orkland, Malvik, Melhus eller Stjørdal kommune. Søker må være fylt 18 år og ha norsk fødselsnummer eller gyldig D-nummer. Barnefamilier oppfordres til å søke om tilskudd. 

Følgende kan ikke søke

 • Næringsaktører
 • Organisasjoner 
 • Enkeltpersonforetak 
 • Borettslag/sameier 
 • Eiendomsforvaltere
 • Offentlige virksomheter/bedrifter

Søknadsfrist og behandlingstid

Søknader behandles fortløpende. Behandlingstiden er vanligvis 3 uker med forbehold om ferieavvikling. “Først til mølla”-prinsippet gjelder fra utlysningen og til at den økonomiske rammen er brukt opp.

Vilkår for tilskudd

 • Søkere kan få dekket opptil 15 000 NOK for kjøp av el-lastesykkel.
 • Tilskuddet gis til kjøp av ny, ferdig montert el-lastesykkel.
 • Det skal være minst 5 års fabrikkgaranti på motor, batteri og elektronikk. 
 • Krav til lastekapasitet: 
  • Minimum 60 kg lastekapasitet.
  • Minimum 60 cm bagasjebrett.
 • Krav til motor: krankmotor og/eller minimum 65 nm (newtonmeter/kraft).
 • Krav til bremsekraft: Firestemplede bremser.  
 • Søknaden må være godkjent før du bestiller el-lastesykkelen hos forhandler (se info om trinnvis søknadsprosess lenger ned).
 • Blir søknaden godkjent, har du 6 uker på deg til å gjennomføre kjøp av el-lastesykkelen og levere rapport med kvitteringer/fakturaer for kjøpet i Tilskuddsbasen.
 • Innkjøpet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Ta kontakt med saksbehandler dersom det bestilles en annen type sykkel.
 • Tilskudd forplikter mottaker til å i ettertid delta på noen korte undersøkelser om erfaringer med bruk av el-lastesykkelen.
  •  

Følgende utløser ikke tilskudd

 • Tilskuddet gjelder kun ved kjøp av ny el-lastesykkel. Det gis ikke tilskudd til ordinær elsykkel.
 • Dersom du mottar annen offentlig støtte til kjøp av el-lastesykkel, kan du ikke få støtte fra denne tilskuddsordningen.
 • Det gis ikke tilskudd til kjøp av brukte sykler, byggesett eller kjøp gjennom privatperson.
 • Det gis ikke tilskudd til personer som har fått utbetalt tilskudd på el-lastesykkel tidligere.

Krav til søknaden

Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er Trondheim kommunes søknadsportal (se fremgangsmåte under). Du gjør dette uavhengig av hvilken kommune du søker fra.

 • Beskriv merke, modell, lastekapasitet, motor- og bremsekraft og pris på den sykkelen du søker støtte for. 
 • Beskriv hvilken type biltransport el-lastesykkelen skal erstatte.

Fremgangsmåte for søknadsprosessen

1. Søke tilskudd
Dette gjøres i Tilskuddsbasen. For å søke om tilskudd i Tilskuddsbasen, må du ha bruker i Aktørbasen. Dersom du ikke har bruker her fra før, oppretter du det slik:

  •  Åpne Aktørbasen.
  • Velg "Registrer aktør".
  • Logg inn med ID-porten.
  • Velg «Registrer aktør uten organisasjonsnummer».
  • Trykk “Ok - fortsett”.
  • Fyll inn feltene med rød stjerne: Aktørens navn, Telefon og E-post. Aktørens navn skal være det samme som navnet på den som søker om støtte.
  • Trykk “Lagre”, nederst på siden.
  • Velg “Nei, jeg gir ikke samtykke til dette”.
  • Nå har du laget en bruker i Aktørbasen og kan logge inn på Tilskuddsbasen for å søke om støtte.
  • Velg fanen "Ny søknad".
  • I fanen Tilskuddsordning, velger du “2024 Tilskudd til kjøp av el-lastesykkel for private”.
  • Trykk “Opprett ny søknad”.

2. Svar på søknaden

Etter søknad er sendt inn, skal du få svar innen 3 uker. Vedtak om tilskudd fattes fortløpende. Det varsles på e-post når vedtaket er klart. Vedtaket finner du også i Tilskuddsbasen.


3. Godkjenn vedtak om tilskudd.

Dersom du får positivt tilsagn/vedtak om tilskudd, må du godkjenne dette i Tilskuddsbasen så raskt som mulig. 


4. Send inn kvittering på kjøp.

Du skal nå kjøpe el-lastesykkelen og deretter laste opp kvittering(er) for kjøpet i Tilskuddsbasen. Kvitteringen leveres som rapport i Tilskuddsbasen. 

 

Tilskuddsbasen 

Hjelp til Tilskuddsbasen

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Utbetaling av tilskudd

Krav til søker for å få utbetalt tilskuddet: 

 • Tilskuddet utbetales etterskuddsvis. Det vil si at du må legge ut for hele kjøpet av el-lastesykkelen. 
 • Dokumentasjon og kvitteringer som legger grunnlag for utbetaling, spesifisert med varetype og mengde, skal leveres som rapport innen 6 uker etter godkjent søknad.
 • Det kan ta inntil 3 uker fra innsending av dokumentasjon til tilskuddet er på oppgitt konto.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune. Trondheim kommune har innsynsrett i regnskap og bilag knyttet til kjøpet og søker må oppbevare alle dokumenter i minst 1 år etter at utbetalingen har funnet sted.

Kontaktinformasjon

For tekniske spørsmål til tilskuddsbasen:
E-post:

For andre spørsmål:

E-post: 

Telefonnummer til sentralbord: 72 54 00 00

Sist oppdatert: 21.05.2024

Fant du det du lette etter?