Tilskudd til kjøp av elektrisk lastesykkel for privatpersoner

Tilskudd til kjøp av elektrisk lastesykkel for privatpersoner

Formål

Miljøpakken tilbyr tilskudd til elektrisk lastesykkel (el-lastesykkel) for privatpersoner. Målet er at el-lastesyklene skal erstatte bilbruk ved transportbehov i husholdningene.

Hvem kan søke om tilskudd

Privatpersoner med bo- eller arbeidsstedsadresse i Trondheim, Malvik, Melhus eller Stjørdal kommune. Barnefamilier vil bli prioritert. Søker må være fylt 18 år og ha norsk fødselsnummer eller gyldig D-nummer.

Følgende kan ikke søke

 • Næringsaktører
 • Organisasjoner 
 • Enkeltpersonforetak 
 • Borettslag/sameier 
 • Eiendomsforvaltere
 • Offentlige virksomheter/bedrifter

Søknadsfrist og behandlingstid

Det er ikke lenger mulig å søke for aktiviteter i 2022, da alle midler er fordelt.

Vilkår for tilskudd

Ordningen kan utløse tilskudd til kjøp av el-lastesykkel på 50 % av kostnaden per sykkel, begrenset oppad til 30 000 kr netto utbetalt.

 • Søknadene vurderes individuelt. I vurderingen vil det bli lagt vekt på i hvilken grad el-lastesykkelen vil erstatte bruk av bil. 
 • Barnefamilier med barn i barnehage- og småskolealder, vil bli prioritert. 
 • Tilskuddet gis til kjøp av nye el-lastesykler, ferdig monterte fra butikk med eget verksted. Det skal være minst 5 års fabrikkgaranti på motor, batteri og elektronikk. 
 • Krav til lastekapasitet: Åpen eller lukket kasse eller med minimum 60 cm bagasjebrett og minimum 60 kg lastekapasitet. 
 • Krav til motor: krankmotor og/eller minimum 65 nm (newtonmeter/kraft).
 • Krav til bremsekraft: Firestemplede bremser.  
 • Krav til at markedet leverer egnede piggdekk til el-lastesykkelens hjuldimensjon
 • Søknaden kan inkludere fastmontert utstyr til transport av barn. Dette må komme frem i beskrivelsen av hva det søkes støtte til. 
 • Søknaden er begrenset til 1 el-lastesykkel per person.
 • Du kan ikke bestille el-lastesykkelen før du har fått søknaden godkjent.
 • Blir søknaden godkjent, har du 3 måneder på deg til å gjennomføre kjøp av el-lastesykkelen.
 • Kvitteringer/fakturaer for hele kjøpesummen skal sendes inn for at du skal kunne få utbetalt støtten.
 • Tilskudd forplikter mottaker til å i ettertid svare på noen korte undersøkelser om erfaringer med bruk av el-lastesykkelen.

Følgende utløser ikke tilskudd

 • Tilskuddet gjelder kun ved kjøp av ny el-lastesykkel. Det gis ikke tilskudd til ordinær elsykkel.
 • Dersom du mottar annen offentlig støtte til kjøp av el-lastesykkel, kan du ikke få støtte fra denne tilskuddsordningen.
 • Det gis ikke tilskudd til kjøp av brukte sykler, byggesett, kjøp gjennom nettbutikk eller privatperson.

Fremgangsmåte og krav til søknaden

 • Du søker om tilskudd i Tilskuddsbasen, som er Trondheim kommunes søknadsportal. Du gjør dette uavhengig av hvilken kommune du søker fra.
 • Før du søker må du opprette en "aktør" i Aktørbasen. Velg "Registrer aktør" og deretter "Registrer aktør uten organisasjonsnummer". Aktørens navn skal være samme som søkers navn.
 • Dokumentasjon på merke, modell og pris.
 • Beskriv planlagt bruksområde og hvilken type biltransport el-lastesykkelen skal erstatte, gjerne i kilometer og antall turer pr. uke.
 • Beskriv antall barn og om disse er i barnehagealder eller småskolealder.
 • Enkelt budsjett for kjøpet.
 • Kjøpet av el-lastesykkel skal gjennomføres slik du har beskrevet det i søknaden. Om det oppstår endringer må du ta kontakt med saksbehandler for avklaring.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd

Hjelp til Tilskuddsbasen

Behandling av personopplysninger

Søknader om tilskudd er offentlige dokumenter. Dette gjelder også vedlegg til søknaden. Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Opplysninger gitt i søknad om tilskudd kan ikke brukes til andre formål enn i behandling av søknaden, jamfør personopplysningsloven. Se for øvrig kommunens personvernerklæring for digitale tjenester.

Rapport og utbetaling av tilskudd

Krav til søker for å få utbetalt tilskuddet: 

 • Tilskuddet utbetales etterskuddsvis. Det vil si at du må legge ut for hele kjøpet av el-lastesykkelen. 
 • Dokumentasjon og kvitteringer som legger grunnlag for utbetaling, spesifisert med varetype og mengde, skal leveres innen 6 uker etter kjøpet.
 • Det kan ta inntil 3 uker fra innsending av dokumentasjon til tilskuddet er på oppgitt konto.

Gå til Tilskuddsbasen for å levere rapport

Endring i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres slik det er beskrevet i søknaden og vedtaket. Kontakt saksbehandler dersom det blir store endringer i prosjektet. Om det er store endringer i prosjektet kan vedtaket endres.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Kontakt

Mobilitets- og samferdselsenheten, Trondheim kommune

E-post: mobilitetsradgiver@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 20.10.2022

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk00022H