07/2024-RE Etterlevelseskontroll - Oppfølging av intern kontroll

07/2024-RE Etterlevelseskontroll - Oppfølging av intern kontroll

Brev til kommunedirektøren 

Svar fra kommunedirektøren

Uavhengig revisors uttalelse

Trondheim kommunerevisjon har i denne etterlevelseskontrollen undersøkt om kommunen har rapportering, oppfølging og evaluering av internkontrollen for å sikre at kommunelovens kapittel 25 etterleves.


Konklusjon

Revisjonens undersøkelse, innhentede bevis og kommunedirektørens svar, viser at Trondheim kommunes internkontroll ikke er blitt fulgt opp i tilstrekkelig grad de siste to årene.

Kommunedirektøren opplyser at de vil ha fokus på internkontrollen i utviklingen av det nye programmet for ledelse, kompetanse og samarbeid for kvalitet, og organisasjonens nye virksomhetsstyring.

Sist oppdatert: 04.06.2024

Fant du det du lette etter?