11/2023-RE Etterlevelseskontroll konsulenttjenester

11/2023-RE Etterlevelseskontroll konsulenttjenester

 
 
 
I denne revisjonen har vi gjennomført en kontroll med hvorvidt Trondheim kommune har redusert konsulentutgiftene i tråd med bystyrets vedtak i sak 233/18. 
 

Revisjonen konkluderer med at Trondheim kommune i all hovedsak har fulgt opp bystyrets vedtak og etterfølgende behandling i formannskapet. Vi har følgende merknader og forbedringspunkter:

  • Det er ikke lagt fram sak om intern fakturering i henhold til vedtaket i formannskapssaken.
  • Feilaktig artsbruk påvirker sammenligning mellom år.
  • Konsulentutgiftene på driftsområdet har økt med 10 mill kr årlig, mens konsulentutgiftene på investeringsområdet har blitt redusert med i underkant av 30 mill kr per år.
  • Manglende oppfølging av konsulentugifter mot rammeavtalene.
  • Manglende dokumentasjon på avholdt minikonkurranse før 2017.
  • Eksterne prosjektledere har anvisningsmyndighet.
  • Brudd på anskaffelsesregelverket ved bytte av arbeidsgiver
 

Sist oppdatert: 12.06.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward