9/2024-R Årsrapport Regnskapsrevisjon 2023

9/2024-R Årsrapport Regnskapsrevisjon 2023

Årsbrev - Regnskapsrevisjonen 2023 er en revisjonsrapport for Trondheim kommunes årsregnskap for 2023. Rapporten inneholder forhold som revisjonen anser som forbedringsområder.

Revisjonsberetningen for 2023 var en såkalt «normalberetning». Det vil si at revisjonen ikke har avdekket og påvist vesentlige feil og mangler i årsregnskapet eller kommunens øvrige rapportering. Selv om det er avgitt en normalberetning, er det flere forhold revisjonen anser som forbedringsområder og ønsker å henlede oppmerksomheten på i denne rapporten. Revisjonsrapporten er vurdert og definert som en såkalt «ikke nummerert» rapportering i henhold til kommunelovens § 24-7, skriftlige påpekninger fra regnskapsrevisor. 

Les rapporten her :

Årsbrev - Regnskapsrevisjon 2023

Sist oppdatert: 05.06.2024

Fant du det du lette etter?