Årsbrev - Regnskapsrevisjonen 2020

Årsbrev - Regnskapsrevisjonen 2020

Årsbrev - Regnskapsrevisjonen 2020 er en revisjonsrapport for Trondheim kommunes årsregnskap for 2020. Rapporten inneholder forhold som revisjonen anser som forbedringsområder.

Revisjonsberetningen for 2020 var en såkalt «normalberetning». Det vil si at revisjonen ikke har avdekket og påvist vesentlige feil og mangler i årsregnskapet eller kommunens øvrige rapportering. Selv om det er avgitt en normalberetning, er det flere forhold revisjonen anser som forbedringsområder og ønsker å henlede oppmerksomheten på i denne rapporten. Revisjonsrapporten er vurdert og definert som en såkalt «ikke nummerert» rapportering i henhold til kommunelovens § 24-7, skriftlige påpekninger fra regnskapsrevisor. 

Les rapporten her :

Årsbrev - Regnskapsrevisjonen 2020

Sist oppdatert: 12.10.2021

Fant du det du lette etter?