Årsrevisjon 2016 - unummererte forhold

Årsrevisjon 2016 - unummererte forhold

Rapporten i pdf

Denne revisjonsrapporten er ikke definert som en ”nummerert rapport”, og omhandler forhold som vi mener rådmannen bør være kjent med. Den sendes også kontrollkomiteen til orientering. Vi presiser at de temaer som omtales i rapporten er ment som konstruktive innspill til kommunens løpende arbeid med forbedring av interne kontrollrutiner og regnskapsførsel og dokumentasjon av regnskapsinformasjon.

Ved spørsmål ta kontakt med Svein Kato Isaksen på telefon 91 67 22 07 eller e-post .

Sist oppdatert: 28.04.2021

Fant du det du lette etter?