Årsrevisjon 2016 - unummererte forhold

Rapporten i pdf

Denne revisjonsrapporten er ikke definert som en ”nummerert rapport”, og omhandler forhold som vi mener rådmannen bør være kjent med. Den sendes også kontrollkomiteen til orientering. Vi presiser at de temaer som omtales i rapporten er ment som konstruktive innspill til kommunens løpende arbeid med forbedring av interne kontrollrutiner og regnskapsførsel og dokumentasjon av regnskapsinformasjon.

Ved spørsmål ta kontakt med Svein Kato Isaksen på telefon 916 72 207 eller e-post svein-kato.isaksen@trondheim.kommune.no.

Sist oppdatert: 25.05.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006