Brudd på arbeidstidsbestemmelsene innen helse- og velferdsområdet

Brudd på arbeidstidsbestemmelsene innen helse- og velferdsområdet

Rapporten i pdf

Denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon sin forvaltningsrevisjon av bruddene på arbeidstidsbestemmelsene innen helse- og velferdsområdet. Totalt var det registrert 26 183 brudd på arbeidstidsbestemmelsene i 2010 og 15 547 brudd i 2011.

Rapporten konkluderer med at det har vært svært mange alvorlige brudd på arbeidstidsbestemmelsene, men at dette nå er vesentlig redusert. Akutt sykefravær har utløst lovbruddene, men kulturen ute på enhetene forklarer hvorfor omfanget av bruddene ble såpass stort. Enhetsleders fokus har vært å få tak i vikarer uavhengig av om dette fører til brudd på arbeidstids-bestemmelsene. Rapporten avdekker at mange i kommunen har kjente til bruddene, men at rådmannen har manglet kunnskap om omfanget. Rådmannen har heller ikke sørget for å etablere et opplegg for styring og kontroll med arbeidstidsbestemmelsene, dette var noe som kom på plass først høsten 2011.

Ved spørsmål om rapporten, ta kontakt med Magnar Andersen på telefon 91 67 22 18 eller e-post .

Sist oppdatert: 20.04.2021

Fant du det du lette etter?