Bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemmede

Bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemmede

Les rapporten her.

I januar 2004 trådte et nytt regelverk i kraft, kapittel 4A i sosialtjenesteloven. Kapittel 4A omhandler rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemming. Formålet med bestemmelsene er å hindre eller redusere behovet for bruk av tvang og makt. Det forekommer usikkerhet i Trondheim kommune hvorvidt bruk av tvang og makt utøves overfor personer som ikke har vedtak etter kap.4A. På bakgrunn av dette ble kommunerevisjonen bedt av kontrollkomiteen om å undersøke omfanget av bruk av makt og tvang i tjenesteyting overfor psykisk utviklingshemmede i deres boliger, og undersøke på hvilken måte ansatte arbeider for å unngå tvangsbruk.

Undersøkelsen tar utgangspunkt i ansattes synspunkt på omfanget av bruk av tvang og makt, om det underrapporteres om bruk av tvang, og ansattes synspunkt på arbeidet som gjøres for å begrense bruk av tvang og makt. For at kommunen skal arbeide godt med begrense bruk av tvang skal ansatte ha opplæring i problematikken og det skal arbeides med å utprøve alternative tiltak og arbeidsformer i det daglige virke. Vi har derfor sett på disse områdene:

a) Ansatte har fått opplæring i tema som kan hindre bruk av tvang og makt.

b) Tjenestene i boligene er utformet slik at bruk av tvang og makt unngås.

Sist oppdatert: 10.04.2018

Fant du det du lette etter?