Brukerstyrt personlig assistanse i Trondheim kommune

Brukerstyrt personlig assistanse i Trondheim kommune

Rapporten i pdf

Kommunerevisjonen har undersøkt kommunens ordning med brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Konklusjon:

Tildeling av brukerstyrt personlig assistanse skjer i stor grad i samsvar med lov- og avtaleverk. Kommunen har en fleksibel tilnærming til tildeling ved at de også gir BPA til brukere som ikke faller inn under rettighetsfestingen, det vil si brukere med behov på under 25 timer i uka og brukere over 67 år. Kommunen har en systematisk metodikk for å kartlegge brukernes behov, fatte og evaluere vedtak.

Kommunen har imidlertid flere tilfeller av lang saksbehandlingstid på søknader. Undersøkelsen viser også eksempler på tilbakedatering av vedtak. Enkelte brukere har hatt til dels omfattende underforbruk av timer over tid uten at årsak har blitt dokumentert. Informasjon og brukermedvirkning er ifølge enkelte brukere ikke tilfredsstillende.

Kommunen har etablert et system for å føre kontroll med timeforbruk og faktura. Systemet krever imidlertid manuell oppfølging, noe som innebærer en risiko for feilutbetalinger. Kommunen oppdaget selv et tilfelle av en feilutbetaling over flere år.

Ikke alle leverandørene følger de månedlige rapporteringskravene i konsesjonsvilkårene.

Kommunen har ikke etablert noe system for å følge opp at leverandørene overholder arbeidsmiljøloven, men dette er ifølge kommunen selv nå under arbeid.

Ved spørsmål om rapporten ta kontakt med Tale Baadsvik på telefon 92 06 87 50 eller e-post .

Mer informasjon om brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Sist oppdatert: 08.04.2021

Fant du det du lette etter?