Dokumentasjon og godtgjørelse - fosterhjem og besøkshjem

Dokumentasjon og godtgjørelse - fosterhjem og besøkshjem

Rapporten i pdf

Vi har i denne regnskapsrevisjonen undersøkt dokumentasjon og godtgjørelse til fosterhjem og besøkshjem.

Rapportens konklusjon:

Oppdragstakermappene til fosterhjem og besøkshjem inneholder i de fleste tilfellene gyldige vedtak og fosterhjems-/ besøkshjemsavtaler. Mange mapper mangler imidlertid lovpålagt taushetserklæring og politiattest. Disse mappene tilfredsstiller ikke kravene til dokumentasjon.

Utbetaling av godtgjørelser til fosterhjem og besøkshjem som utbetales over lønnssystemet fungerer i de fleste tilfellene tilfredsstillende, men enkelte avvik forekommer. Det er gjennomført besøk utover avtalt omfang ved to av de kontrollerte besøkshjemmene. Ved et tredje besøkshjem er det ikke utarbeidet timelister som spesifiserer dato for utført arbeid i henhold til krav i bokføringsforskriften. Manglende dato medfører at det ikke er mulig å kontrollere om omfanget av besøk er i samsvar med vedtak.

For utbetaling av kilometergodtgjørelse er det enkelte avvik som tyder på mangelfull kontroll med innleverte skjema for kilometergodtgjørelse. Enhetene har også noe ulik praksis med bruk av passasjertillegg.

Ved spørsmål om rapporten ta kontakt med Anne-Margit Eide Schjølberg på telefon 91 67 24 98 eller e-post .

Mer informasjon om barnevern

Sist oppdatert: 08.01.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward