Dokumentasjon og godtgjørelse for fosterhjem, besøkshjem og tilsynsførere

Dokumentasjon og godtgjørelse for fosterhjem, besøkshjem og tilsynsførere

Rapporten som PDF

Trondheim kommunerevisjon har i forbindelse med regnskapsrevisjonen i 2017, undersøkt oppdragstakermapper, økonomiske godtgjørelser og utgiftsrefusjoner knyttet til fosterhjem, besøkshjem og tilsynsfører for fosterhjem i Trondheim kommune. Undersøkelsen omfatter de fire enhetene innenfor Barne- og familietjenesten (BFT) og BFT Omsorgsenheten.

Rapporten ble behandlet i Bystyrets møte 01.02.2018.

Vi har hatt følgende problemstillinger:

1. Tilfredsstiller oppdragstakermappene til fosterhjem, besøkshjem og tilsynsførere kravene til dokumentasjon?

2. Utbetales og dokumenteres økonomiske godtgjørelser og utgiftsgodtgjørelser til fosterhjem, besøkshjem og tilsynsfører i tråd med lover, forskrifter og retningslinjer?

Vi har kontrollert oppdragstakermapper og økonomisk godtgjørelse utbetalt over kommunens lønnssystem for 25 fosterhjem, 20 besøkshjem og 24 tilsynsførere fordelt på de fire barne- og familietjenestekontorene (BFT-kontorene) og Omsorgsenheten.

Vi har også sett på ekstra utgiftsdekning utover de faste satsene for arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning ved de samme enhetene, og undersøkt om det foreligger gyldig vedtak og tilfredsstillende dokumentasjon. Dette er utbetalinger direkte til fosterforeldre, biologiske foreldre eller til eksterne leverandører. Vi har tatt ut lister fra regnskapssystemet ERV og barnevernssystemet Acos i perioden januar til og med mai 2017 og plukket ut 104 utbetalinger for nærmere kontroll.

Revisjonen har konkluderer med at:

  • Oppdragstakermappene er tilfredsstillende dokumentert når det gjelder vedtak, mens det fortsatt mangler taushetserklæringer, fosterhjems- og oppdragsavtaler og politiattest i mange av mappene
  • Utbetaling av arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning til fosterhjem, besøkshjem og tilsynsførere gjennomføres i tråd med bestemmelsene i de fleste sakene
  • Enkelte avvik fra kommunens rutiner og bokføringsforskriften med hensyn til påføring av dato og signatur fra foresatte for utført oppdrag
  • Mange tilfeller av for sent innleverte timelister
  • Kilometergodtgjørelsen er riktig dokumentert og bokført for de fleste av oppdragstakerne, men ett tilfelle er håndtert skattemessig feil
  • Flere mangler elektronisk signering av konteringslister
  • Ekstra utgiftsdekning er som regel innenfor kravene til hva som kan dekkes og i henhold til vedtak og administrative beslutninger
  • Mangler og svakheter i dokumentasjonen av utgiftene for flere av de kontrollerte bilagene
  • Inngående fakturaer fra eksterne aktører inneholder opplysninger som bryter med kravene i personopplysningsloven, sosialtjenesteloven og forvaltningsloven

Ved spørsmål om rapporten ta kontakt med:

Anne-Margit Eide Schjølberg på telefon 91 67 24 98 eller e-post

Mer om barnevern

Sist oppdatert: 08.01.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward