Hjem Politikk og planerTrondheim kommunerevisjonRevisjonsrapporterEierskapskontroll av Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS

Eierskapskontroll av Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS

Rapporten i pdf

I denne rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon eierskapskontrollen av Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS: I rapporten konkluderer revisjonen med at selskapet har god økonomi og at representantskapet ivaretar den rolle som man i henhold til lov om interkommunale selskaper og selskapsavtalen skal ivareta. Revisjonen mener selskapet bør behandles i eierskapsmeldingen på lik linje med andre selskaper hvor kommunen har betydelige eierinteresser.

Trondheim Havns hjemmeside

Sist oppdatert: 29.08.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004