Enhetsledernes kompetanse på de generelle ansvarsområdene

Enhetsledernes kompetanse på de generelle ansvarsområdene

Les rapporten her

I oktober 2005 ba kontrollkomiteen revisjonen gjennomføre en forvaltningsrevisjon med fokus på om enhetsledernes kompetanse i forhold til de generelle ansvarsområdene. Dette er ansvarsområder som er gjeldende for alle enhetsledere uavhengig av sektor. Vi ble også bedt om å se på hvordan støttefunksjonene fungerer som kompetansestøtte for enhetslederne og hvordan ledernes kompetanse blir ivaretatt i lederavtalen.

Sist oppdatert: 10.04.2018

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk00045M