Etterlevelseskontroll – Refusjonsbehandling av sykepenger og omsorgspenger

Etterlevelseskontroll – Refusjonsbehandling av sykepenger og omsorgspenger

Brev til finansdirektøren

Svar fra finansdirektøren

Uavhengig revisors uttalelse

I denne revisjonen har vi utført en kontroll om Trondheim kommune har

  • effektivisert arbeidsprosessene knyttet til krav om refusjon fra NAV.
  • håndtert refusjon av sykepenger og omsorgspenger ved fravær covid-19 i henhold til gjeldende regelverk.

Revisjonen konkluderer med at kommunen har effektivisert refusjonsarbeidet ved bruk av robotløsninger. Når det gjelder refusjonsbehandling for fravær covid-19 har vi sett at det har oppstått ulike typer systemfeil, som har medført manglende og for sen refusjonsbehandling. Vi konkluderer imidlertid med at forskriftene i det alt vesentlige er overholdt.

Sist oppdatert: 23.03.2022

Fant du det du lette etter?