Etterlevelseskontroll VARFS-området

Etterlevelseskontroll VARFS-området

I denne revisjonen har vi kontrollert om gebyrene for vann, avløp, renovasjon, feiing og slam (VARFS) er beregnet til selvkost.

I vår attestasjonsuttalelse konkluderer vi med at basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt oppmerksomme på noe som gir oss grunn til å tro at Trondheim kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd bestemmelsene i de interne rutinene som gjelder for beregning av selvkost. I brev til kommunedirektøren påpeker vi imidlertid flere forhold.

Brev, kommunedirektørens svar og attestasjonsuttalelse i saken:

Sist oppdatert: 22.10.2020

Fant du det du lette etter?