Finansforvaltningen i kommunen. Tilleggsnotat til delprosjekt 1: Forvaltningen av Kraftfondet

Finansforvaltningen i kommunen. Tilleggsnotat til delprosjekt 1: Forvaltningen av Kraftfondet

Notat 2/2010-N Finansforvaltningen i Trondheim kommune. Tilleggsnotat til delprosjekt 1: Forvaltningen av Kraftfondet

Revisjonen har laget et tilleggsnotat som en oppfølging av revisjonens rapport om Kraftfondet (Rapport 01/2010–F.) I tilleggsnotatet tar vi opp fondets investeringer i Obligasjonsforetak II, tilleggsspørsmålene fra Høyre og Rødt, oppsummerer de notater som ble utarbeidet etter at hovedrapporten ble behandlet i kontrollkomiteen 1. februar 2010, samt at vi i notatet også tar opp andre relevante forhold i saken.

Ved spørsmål om notatet, kontakt prosjektleder Magnar Andersen på telefon 91 67 22 18 eller e-post .

Sist oppdatert: 08.04.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward