Finansforvaltningen i Trondheim kommune. Delprosjekt 1: Forvaltningsrevisjon av Kraftfondet

Finansforvaltningen i Trondheim kommune. Delprosjekt 1: Forvaltningsrevisjon av Kraftfondet

Rapporten i pdf

Trondheim kommunerevisjon har gjennomført en forvaltningsrevisjon av Trondheim kommunes kraftfond. I dette prosjektet fokuserer vi på seks problemstillinger knyttet til 1) interne retningslinjer, 2) lov om offentlige anskaffelser, 3) rutiner for styring, oppfølging og intern kontroll, 4) økonomiske føringer, 5) vesentlig finansiell risiko, samt 6) regnskapsmessig klassifisering og finansiell rapportering. I denne rapporten konkluderer vi blant annet med at Kraftfondet er forvaltet i tråd med bystyrets investeringsmandat og gitte føringer. Samtidig har Kraftfondet i sin forvaltning tatt vesentlig finansiell risiko knyttet til to investeringer i henholdsvis Obligasjonsforetak III AS (200 mill kr) og Obligasjonsforetak V AS (200 mill kr). Investeringene er gjort i det internasjonale kredittmarkedet (CDO-markedet) og begge disse investeringene er nå tapstruet.

Ved spørsmål om rapporten, ta kontakt med Magnar Andersen på telefon 91 67 22 18 eller e-post .

Sist oppdatert: 23.07.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward