Forebygging og samarbeid i barnevernet i Midtbyen

Forebygging og samarbeid i barnevernet i Midtbyen

Rapporten i pdf

I denne forvaltningsrevisjonsrapporten har Trondheim kommunerevisjon undersøkt det forebyggende og tverrfaglige samarbeidet i bydelen Midtbyen.

Undersøkelsen peker blant annet på følgende utfordringer for det forebyggende og tverrfaglige samarbeidet i Midtbyen:

  • Uklare oppgave- og ansvarsforhold
  • Forebygging blir nedprioritert fremfor enkeltsaker med etablerte problemer
  • Reduserte turnusmøter og lange ventelister
  • Ledelse- og styringsmessige utfordringer i tiltaksenheten
  • Forvaltningsenheten i Midtbyen har en høy terskel for å fatte vedtak.
  • Midtbyen og Trondheim kommune har mange barn som får lavterskelbistand fra tiltaksenheten uten at det fattes barnevernsvedtak. Dette kan medføre at rettssikkerheten og oppfølgingen av barnet blir svakere.
  • Forvaltningsenheten gir i for liten grad tilbakemelding til melder om mottatt bekymringsmelding og tilbakemelding når undersøkelsen er gjennomført.
  • Samarbeidsparter er ikke fornøyde med informasjonen fra Forvaltning i enkeltsaker, og synes at taushetsplikten tolkes for strengt av saksbehandlerne.

Prosjektleder Roald Elvegård, mobil: 91 63 60 99, e-post: .

Mer informasjon om barnevern

Sist oppdatert: 10.08.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward