Forvaltningsrevisjon av barnevernet i Østbyen

Forvaltningsrevisjon av barnevernet i Østbyen

Vi har i denne forvaltningsrevisjon undersøkt om barnevernstjenesten ved Østbyen har håndtert bekymringsmeldinger og undersøkelser på en tilfredsstillende måte, og i hvilken grad arbeidsforholdene for barnevernet ved BFT Østbyen har vært tilfredsstillende.

Konklusjon

Mange bekymringsmeldinger og barnevernundersøkelser i den undersøkte perioden ved Østbyen var ikke tilstrekkelig vurdert eller utredet. Barnevernet har ikke dokumentert alle sakene i tilstrekkelig grad. Mange av de skriftlige vurderingene av bekymringsmeldingene var datert etter tidsfristen. I mange av sakene brukte barnevernet lang tid på å ferdigstille enkeltvedtakene og brøt tidsfristen for når en barnevernundersøkelse skal være ferdig.

Avdelingen har nå etablert en bedre intern kontroll i saksbehandlingen. Barnevernet snakker i større grad med barna. Det henlegges færre bekymringsmeldinger. Utviklingen i saksbehandlingen har vært positiv, men det er fortsatt mangler ved flere av undersøkelsene fra de tre siste årene.

Barnevernet i Østbyen har over lengre tid ikke hatt tilfredsstillende arbeidsforhold. Arbeidsforholdene har vært preget av stor saksmengde, høyt arbeidspress, høyt sykefravær, stor turnover og relasjonelle utfordringer mellom ledelse og ansatte. Ansatte har ikke fått tilstrekkelig støtte og veiledning i saksbehandlingen og har ofte stått alene i komplekse saker. Arbeidsforholdene har gått ut over saksbehandlingen. Arbeidspresset forsterkes av høyt sykefravær og stor turnover.

Last ned rapporten her

Sist oppdatert: 09.04.2021

Fant du det du lette etter?