Hjem Politikk og planerTrondheim kommunerevisjonRevisjonsrapporterForvaltningsrevisjon av Trondheim parkering KF

Forvaltningsrevisjon av Trondheim parkering KF

Rapporten i pdf

Revisjonen har hatt følgende problemstilling for forvaltningsrevisjonen:

I hvilken grad er Trondheim parkerings virksomhet i samsvar med bystyrets føringer og det regelverket som gjelder for offentlige parkeringsvirksomheter?

Trondheim parkering er Trondheim kommunes utøvende fagorgan for kommunens vedtatte parkeringspolitikk, og skal utvikle og tilby gode parkeringsløsninger i Trondheim kommune, samt ivareta den strategiske parkeringspolitikken. Trondheim parkering er organisert som et kommunalt foretak i henhold til kommuneloven og drive både med offentlig myndighetsutøvelse og privatrettslig parkeringshåndhevelse i konkurranse med private aktører.

Ved spørsmål om rapporten ta kontakt med Magnar Andersen på e-post magnar.andersen@trondheim.kommune.no eller mobil 91 67 22 18.

Trondheim parkerings hjemmeside

Sist oppdatert: 09.04.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006