Fosterhjemsgodtgjørelse og besøkshjemsgodtgjørelse

Fosterhjemsgodtgjørelse og besøkshjemsgodtgjørelse

Rapport 01-2012-R Fosterhjemsgodtgjørelse og besøkshjemgodtgjørelse

Som en del av regnskapsrevisjonen i 2011 har Trondheim kommunerevisjon undersøkt om saksmapper tilfredsstiller kravet til dokumentasjon og om økonomiske godtgjørelser til fosterhjem og besøkshjem i Trondheim kommune skjer i henhold til lover, forskrifter og retningslinjer.

Revisjonens undersøkelse viser at saksmappene til fosterhjem og besøkshjem i de fleste tilfellene har gyldige vedtak og avtaler, men at det mangler taushetserklæring og politiattest i mange av mappene.

Utbetaling av arbeidsgodtgjørelse og utgiftsdekning til fosterhjem og besøkshjem som utbetales over lønnssystemet fungerer bra i de fleste tilfeller. Gjennomgangen viser imidlertid noen avvik vedrørende manglende vedtak på ekstra arbeidsgodtgjørelse til fosterhjem og besøkshjem.

Dokumentasjon av tapt arbeidsfortjeneste for oppdragtakere i forbindelse med møter, avtaler, kurs og veiledning er i mange tilfeller for dårlig. Det er ulik praksis ved utbetaling av kjøregodtgjørelse til oppdragtakere, kjøring er i flere tilfeller ikke dokumentert i henhold til gjeldende regelverk.

Bokføringslovens krav til dokumentasjon av regnskapsposter og ordnet og betryggende oppbevaring, etterleves i mange tilfeller ikke for ekstra utgiftsdekning som utbetales over barnevernssystemet. Flere av utbetalingene har så mangelfull dokumentasjon at det kan stilles spørsmål om de burde ha vært innberettet som skattepliktig lønn for mottakeren. Kommunen mangler felles retningslinjer for dekning av ekstra utgifter.

Mer informasjon om fosterhjem

Sist oppdatert: 29.08.2019

Fant du det du lette etter?