Har kommuneøkonomien for stor innvirkning på barnevernets vurderinger?

Har kommuneøkonomien for stor innvirkning på barnevernets vurderinger?

Rapporten i pdf

På bakgrunn av at det har vært stort fokus på økonomien innen barnevernet i Trondheim de siste årene, og at det i Oslo var fremkommet påstander om at det ble tatt utilbørlig hensyn til økonomi innen bydelsbarnevernet, ønsket kontrollkomiteen å undersøke om kommuneøkonomien har for stor innvirkning på de vurderinger som gjøres innen barnevernet. Trondheim kommunerevisjon har bygd sin undersøkelse på den som Oslo kommunerevisjon har gjennomført.

Økonomiske hensyn tas ved flere stadier i en barnevernssak. Disse stadiene er når man mottar en bekymringsmelding, når man undersøker en sak, ved vurderingen av tiltak som skal igangsettes, og i vurderingen om videreføring av tiltak for ungdom over 18 år. Revisjonen har sett på om saksbehandlerne i for stor grad tar hensyn til økonomi når de gjør vurderinger i disse stadiene.

Totalt sett mener saksbehandlere og enhetsledere at økonomiske hensyn ikke innvirker i for stor grad på de vurderinger som gjøres, spesielt i behandling av bekymringsmeldinger, når saker undersøkes eller ved akuttplasseringer. En fjerdedel mener imidlertid at hensynet til økonomien styrer valg av hvilke tiltak som velges, noe som kan medføre at barn som skulle hatt tilbud om institusjonsplass, ikke får det. Et stort flertall mener at manglende kapasitet medfører at arbeidet ikke utføres faglig tilfredsstillende. Svært mange har opplevd at barn ikke får hjelp til rett tid eller at ungdom over 18 år ikke får den oppfølging de burde.

 

Mer informasjon om barnevern

Sist oppdatert: 29.08.2019

Fant du det du lette etter?