Intern kontroll på enheter, delrapport 1:innkjøpsområdet

Intern kontroll på enheter, delrapport 1:innkjøpsområdet

Rapporten i pdf

Rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon sin gjennomgang av den interne kontrollen på innkjøpsområdet ved 21 enheter i Trondheim kommune. Vi har sett på følgende områder: overholdelse av rammeavtaler, attestasjons- og anvisningsrutiner, gyldighet av utgifter, håndtering av honorarer og bruk av kommunale biler.

Ved spørsmål om rapporten ta kontakt:

Anne-Margit Schjølberg på mobil 91 67 24 98 eller e-post

Elin Ingeborg Vassmo på mobil 91 67 23 89 eller e-post .

Sist oppdatert: 20.04.2021

Fant du det du lette etter?