Hjem Politikk og planerTrondheim kommunerevisjonRevisjonsrapporterIntern kontroll på enheter, delrapport 2:lønnsområdet

Intern kontroll på enheter, delrapport 2:lønnsområdet

Rapporten i pdf

Rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon sin gjennomgang av den interne kontrollen på lønnsområdet ved 21 enheter i Trondheim kommune. Vi har sett på følgende områder: fast lønn, variabel lønn, etterkontroll av lønnsregistreringer og fraværsregistrering.

Dersom du har spørsmål om rapporten, kan du kontakte kommunerevisjonen:

Anne-Margit Schjølberg på mobil 916 72 498 eller e-post: anne-margit-eide.schjolberg@trondheim.kommune.no

Elin Ingeborg Vassmo på mobil 916 72 389 eller e-post elin-ingeborg.vassmo@trondheim.kommune.no.

Sist oppdatert: 25.05.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006