Intern kontroll på enheter, delrapport 2:lønnsområdet

Intern kontroll på enheter, delrapport 2:lønnsområdet

Rapporten i pdf

Rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon sin gjennomgang av den interne kontrollen på lønnsområdet ved 21 enheter i Trondheim kommune. Vi har sett på følgende områder: fast lønn, variabel lønn, etterkontroll av lønnsregistreringer og fraværsregistrering.

Dersom du har spørsmål om rapporten, kan du kontakte kommunerevisjonen:

Anne-Margit Schjølberg på mobil 91 67 24 98 eller e-post: anne-margit-eide.schjolberg@trondheim.kommune.no

Elin Ingeborg Vassmo på mobil 91 67 23 89 eller e-post elin-ingeborg.vassmo@trondheim.kommune.no.

Sist oppdatert: 20.04.2021

Gå til toppen

arrow_upward
A03-P1-EPI006