Hjem Politikk og planerTrondheim kommunerevisjonRevisjonsrapporterIntern kontroll på enheter, delrapport 3: inntektsområdet

Intern kontroll på enheter, delrapport 3: inntektsområdet

Rapporten i pdf

Rapporten oppsummerer Trondheim kommunerevisjon sin gjennomgang av den interne kontrollen på inntektsområdet ved 21 enheter i Trondheim kommune. Vi har sett på følgende områder: kontantsalg, kredittsalg, brukerbetaling og bankkonti utenfor kommuneregnskapet (gavekonti).

Hvis du har spørsmål, kontakt oss ved Anne-Margit Schjølberg på mobil 91672498 eller e-post: anne-margit-eide.schjolberg@trondheim.kommune.no.

Du kan også kontakte Elin Ingeborg Vassmo på mobil 916 72 389 eller på epost: elin-ingeborg.vassmo@trondheim.kommune.no.

Sist oppdatert: 25.05.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004